Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

WSFiP stała się Akademią Nauk ...

WSFiP stała się Akademią Nauk ...

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.323.2023.KT.3 z dnia 24 listopada 2023 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej stała się Akademią Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. To ważny moment w rozwoju Uczelni, która realizując misję społecznej odpowiedzialności i dbając o bardzo dobre...

W dniu 16 maja 2023 r dr hab. inż. Jacek Binda - Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na zaproszenie mec. Krzysztofa Steca - Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, uczestniczył w obradach Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. W trackie obrad Dziekan ORA Krzysztof Stec przedstawił podejmowane przez Izbę aktywności, zwracając uwagę na owocną współpracę Izby z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wśród licznie przybyłych gości był także Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bieslku-Białej i jej społeczności akademickiej składamy podziękowania za ciepłe słowa pod adresem Uczelni oraz za bardzo dobrą i owocną współpracę.

Dział marketingu
Wyższej Szkoły Finanswów i Prawa w Bielsku-Białej

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top