Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

25 marca 2024 roku Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej będzie gościć Pana Dariusza Wieczorka - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadchodząca wizyta Ministra Wieczorka jest istotnym wydarzeniem dla społeczności akademickiej oraz dla środowiska przedsiębiorców z subregionu południowego województwa śląskiego. Spotkanie Ministra z młodzieżą klas maturalnych oraz studentami będzie okazją do wymiany myśli na temat współczesnych wyzwań systemu szkolnictwa wyższego i potrzeb środowiska akademickiego. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich perspektyw i oczekiwań względem kształcenia przyszłych kadr oraz kreowania innowacji jako efektu synergii biznesu i nauki.

Jednym z kluczowych punktów wizyty Ministra będzie także zapoznanie się z rezultatami dwóch projektów realizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oba projekty, skoncentrowane były na dostosowaniu ANSBB do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na zapewnieniu studentom najlepszych warunków do kształcenia. Projekty ANSBB miały formę modelową i mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju kształcenia osób niepełnosprawnych w systemu szkolnictwa wyższego.

Wizyta Pana Ministra Wieczorka stanowi ważny krok w kontekście rozwoju nauki i innowacji w Polsce. Jest to także okazja do podkreślenia zaangażowania władz w dążenie do równości dużych i małych ośrodków akademickich oraz do tworzenia środowiska otwartego i przyjaznego dla wszystkich.

Aleksander Sapiński
Pełnomocnik Rektora ANSBB

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. inż. Yevhen Krykavskyy, ceniony naukowiec oraz członek społeczności akademickiej Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej dawna: WSFiP.

To wielka strata dla rodziny, świata nauki, studentów i wszystkich przyjaciół, których prof. Krykavskyy poznał podczas swojego dobrego życia.

Był i pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały lider i mentor, który był bardzo pracowity, zawsze dbał o rozwój ludzi i wierzył w postęp nauki.

Niech spoczywa w pokoju!

Pogrzeb profesora odbędzie się w dniu: 6.03 (środa), o godz. 11:00, w Cerkwi Wszystkich Świętych Ukraińskiego Narodu UGCC (ul. Symona Petliury 32, Lwów, Ukraina).

Aleksander Sapiński, MBA
Pełnomocnik Rektora ANSBB

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top