Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających koordynacji wielu czynników i potrafisz szybko podejmować decyzje? To właśnie dla Ciebie oferujemy tn kierunek.

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających koordynacji wielu czynników i potrafisz szybko podejmować decyzje? To właśnie dla Ciebie oferujemy tn kierunek.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Logistyka rozwija znajomość szeroko pojętej strategii efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci tego kierunku zdobywają bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i optymalizacji procesów logistycznych, w tym transportu i magazynowania towarów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych i logistycznych oraz korporacjach posiadających własne działy zajmujące się logistyką, gdzie ich wiedza z zakresu zarządzania procesami logistycznymi przekłada się na strategiczną przewagę konkurencyjną. Kierunek Logistyka jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu logistyki.

Małgorzata Beczała
Quality Managing Partner w 3CARGO Sp. z o.o. Sp.k.

Specjalności:
 • Transport i spedycja
 • Logistyka systemów magazynowych

Studia licencjackie z zakresu logistyki stanowią kompleksowe podejście do analizy, planowania oraz optymalizacji procesów związanych z przepływem dóbr, informacji i usług. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą im skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym środowisku biznesu globalnego. Program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, transportem, magazynowaniem, technologiami informacyjnymi oraz analizą danych. Partnerem kierunku jest firma 3CARGO działająca na rynku międzynarodowym.

Kadra:
Wykładowcy na kierunku logistyka to zespół doświadczonych profesorów z kraju i z innych państw Unii Europejskiej, praktyków z branży logistycznej oraz wykładowców specjalizujących się w zaawansowanych aspektach zarządzania łańcuchem dostaw. Wykładowcy z praktyki przynoszą nauczaniu realne doświadczenia, prezentując aktualne trendy rynkowe. Gościnni wykładowcy z przemysłu wzbogacają program studiów o wiedzę praktyczną, umożliwiając studentom zrozumienie rzeczywistych wyzwań biznesowych. Wspólnie tworzą dynamiczną kadrową platformę, która integruje teorię z praktyką, przygotowując absolwentów do efektywnego działania w świecie logistyki.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci studiów logistycznych zyskują szanse na zatrudnienie w nowoczesnych centrach logistycznych, w produkcji, handlu. Mogą znaleźć również zatrudnienie w analityce biznesowej dzięki rosnącym potrzebom gospodarki w obszarze analizy danych i technologii informatycznych. Dodatkowo, absolwent Uczelni może budować swoją karierę w obszarze konsultingu logistycznego, oferując swoje kompetencje różnym branżom. Znajomość zaawansowanych koncepcji i nowoczesnych narzędzi logistycznych daje absolwentom kierunku logistyka przewagę konkurencyjną, zapewniając stabilną ścieżkę kariery.

Miejsce Praktyk:

Studenci odbywają praktyki w m.in.: firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych oraz działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych obsługujących dostawy, produkcję oraz dystrybucję towarów.

Opłaty:
Logistyka

Stacjonarne

od 2600 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top