Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Masz świadomość, że bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, jego przestrzeni życiowej, a także, że jest priorytetowym wyzwaniem dla państwa ?

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia
drugiego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Masz świadomość, że bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, jego przestrzeni życiowej, a także, że jest priorytetowym wyzwaniem dla państwa ?

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia
drugiego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Wybierając kierunek „Bezpieczeństwa wewnętrzne” zapoznają się Państwo z przepisami międzynarodowymi oraz krajowymi, mechanizmami, jak również procedurami, które im towarzyszą (uzupełniają). Zapoznajecie się z pracą służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, w jakich obszarach działają zgodnie z litera prawa. W trakcie studiów zdobędziecie informacje dotyczące edukacji międzykulturowej, która pozwoli zrozumieć obecna sytuację migracyjną.

kpt. SG Irena Ruchała
Kierownik Zespołu ds. Migracji PSG w Bielsku- Białej

Specjalności:
Studia I stopnia

• Administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
• Bezpieczeństwo i porządek publiczny
• Kryminologia i kryminalistyka
• Ochrona osób i mienia
• Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
• Służba wojskowa
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Studia II stopnia

• Bezpieczeństwo i rozwój w Euroregionie
• Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych
• Bezpieczeństwo w biznesie
• Kryminalistyka i detektywistyka
Kadra:
Zajęcia prowadzi kadra z wieloletnim doświadczeniem w służbach mundurowych, oficerowie, mający za sobą karierę w służbach, prawnicy praktycy, biegli sadowi, pracownicy organów skarbowych czy instytucji z zakresu bezpieczeństwa UE, instruktorzy strzelectwa. Ich doświadczenie to gwarancja doskonałego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.
Nowoczesne laboratoria:
Do dyspozycji studentów uczelnia oddaje laboratoria: multimedialny trenażer strzelecki, dynamiczny trenażer strzelecki wykorzystujący VR, trenażer VR kryminalistyczny „wirtualna sala zbrodni”, badań kryminalistycznych z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii. Sala balistyki wyposażona w eksponaty z zakresu budowy broni i amunicji.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozpoczęcia lub kontynuowania służby w formacjach mundurowych, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę porządku prawnego. Kompetencje nabyte podczas tych studiów przygotowują również do pracy w administracji i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem.
Opłaty:

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top