Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Witamy w procesie rekrutacji na studia podyplomowe

Cieszymy się, że wybrał/a Pani/Pan Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Dołożymy wszelkich starań aby nie zawieść pokładanego w Nas zaufania.

Jesteśmy przekonani, że wybór Naszej Uczelni spełni Pani/Pana oczekiwania.

Aby zapisać się na studia podyplomowe proszę wybrać odpowiedni kierunek, a następnie przejść do formularza rejestracyjnego za pomocą czerwonego przycisku „Zapisz się”.


+ Audyt Energetyczny NOWOŚĆ!!
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • inżynierów budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, informatyki,
 • architektów,
 • specjalistów ds. zarządzania energią,
 • pracowników administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami efektywności energetycznej,
 • pracowników firm zajmujących się audytami energetycznymi,
 • menedżerów nieruchomości,
 • właścicieli i zarządców budynków,
 • konsultantów ds. energetyki budynkowej.
Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie audytu energetycznego budynków, w tym skutecznego zarządzania i użytkowania energii, oceny charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania energooszczędnych rozwiązań budowlanych. Uczestnicy studiów podniosą swoje kompetencje w zakresie posługiwania się przepisami prawa dotyczącego budownictwa i energetyki, przeprowadzania audytów energetycznych, projektowania i wdrażania termomodernizacji budynków, oceny ekonomicznej inwestycji energooszczędnych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry (180 godzin) i kończą się egzaminem pisemnym oraz projektem końcowym. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:

Semestr I

  Podstawy prawa cywilnego
  Podstawy prawa budowlanego
  Skuteczne zarządzanie i użytkowanie energii
  Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  Metody odzyskiwania energii
  Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
  Termomodernizacja obiektów budowlanych

Semestr II

  Ocena ekonomiczna inwestycji energooszczędnych
  Metodyka obliczeń w audytingu i ocenie energetycznej budynków
  Podstawy prawne w UE i Polsce
  Podstawy budownictwa. Budownictwo energooszczędne
  Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
  Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
  Projekt końcowy*
Studia kończą się projektem, który będzie polegał na wykonaniu kompleksowego audytu energetycznego wybranego budynku oraz zaproponowaniu planu jego termomodernizacji wraz z oceną ekonomiczną. Projekt końcowy stanowi o dopuszczaniu do egzaminu końcowego przewidzianego regulaminem studiów podyplomowych.
Procedura uzyskania wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642
Odpłatność za studia:

 

2 200 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych,
 • pracowników działów informatyki i bezpieczeństwa w różnych branżach,
 • administratorów ochrony danych osobowych,
 • kierowników jednostek samorządowych,
 • menedżerów,
 • pracowników organów ścigania: policjanci i pracownicy służb mundurowych,
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości,
 • osób zainteresowane tematyką bezpieczeństwa komputerowego.
Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z cyberbezpieczeństwa i zarządzania informacją jest przygotowanie specjalistów zdolnych do identyfikowania, analizowania i zarządzania zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz do ochrony danych i systemów informatycznych przed atakami cybernetycznymi.
Studia te skupiają się na kształtowaniu umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, wdrażania odpowiednich polityk bezpieczeństwa, jak również na analizie złożonych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
Słuchacze zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i metod związanych z ich ochroną, a także poznają zagadnienia związane z kryminalistyką komputerową i śledztwami w cyberprzestrzeni.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godziny (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. zrozumienia zagrożeń cybernetycznych i umiejętności identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji, umiejętności oceny podatności systemów informatycznych i sieciowych oraz identyfikowania słabych punktów, zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym i planowaniem kontynuacji działalności w przypadku incydentów. Te zdolności umożliwiają absolwentowi skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, ochronę systemów przed atakami cybernetycznymi oraz zapewnienie integralności i poufności danych w organizacji.
Wykaz przedmiotów:
  Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo informacji
  Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
  Zagrożenia przestępczością komputerową
  Analiza informacji i raportowanie
  Elementy informatyki śledczej
  Biały wywiad
  Metody socjotechniczne
  Testy bezpieczeństwa
  Metodyka testów penetracyjnych
  Zarządzanie informacją
  Architektura systemów i modele bezpieczeństwa
  Ochrona aplikacji internetowych
Odpłatność za studia:

 

3 200 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Egzekucja administracyjna NOWOŚĆ!!
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • pracowników administracyjnych,
 • pracowników kancelarii komorniczych,
 • pracowników urzędów skarbowych,
 • pracowników urzędów kontroli skarbowej,
 • pracowników podmiotów pełniących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (działy finansowo-księgowe, działy prawne, osoby odpowiedzialne za organizację komórek windykacyjnych),
 • pracowników podmiotów gospodarczych stosujących umowy factoringowe,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych.
Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także pogłębienie umiejętności stosowania norm etycznych i standardów wykonywania zawodu. Uczestnicy studiów podniosą swoje kompetencje w zakresie:

 • posługiwania się przepisami prawa,
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • sporządzania pism procesowych,
 • rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem pisemnym z materiału omawianego w obu semestrach. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne materialne – wybrane zagadnienia
  Postępowanie administracyjne/podatkowe i sądowo-administracyjne
  Warsztaty z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego/podatkowego
  Podstawy prawa cywilnego
  Postępowanie cywilne
  Podstawy prawa handlowego
  Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Weryfikacja kontrahentów biznesowych
  Podstawy Prawo karne i karne skarbowe
  Podstawy Prawo finansowe i finansów publicznych
  Etyka i psychologia oraz komunikacja z dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane zagadnienia
  Postępowanie zabezpieczające
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Warsztaty z egzekucji administracyjnej
Odpłatność za studia:

 

2 400 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Kadry i Płace
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • osób mających zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
 • pracowników działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.
Cel studiów:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr,
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze rozliczeń z pracownikami, prawa podatkowego oraz relacji z instytucjami publicznymi w zakresie rozliczeń zobowiązań publicznych z tytułu zatrudnienia. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Wykaz przedmiotów:
  Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych
  Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Czas pracy i urlopy pracownicze
  Szkolenia i doskonalenie pracowników
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
  Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
  Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych
  Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PFRON, GUS (omówienie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych)
  Sporządzanie listy płac ( warsztaty praktyczne w tym zasady naliczania, opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
  Program Płatnik – warsztaty w tym zasady sporządzania i korygowania dokumentów
  Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
  Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta)
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potrąceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych
  Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę
  Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze)
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  Program Symfonia
Odpłatność za studia:

 

2 600 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii),
 • osób zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości,
 • sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych,
 • kuratorów sądowych,
 • osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,
 • osób zainteresowanych pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.
Cel studiów:

 • prawidłowa ocena ryzyko popełnienia przestępstwa,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie prawidłowych technik ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,
 • umiejętność prawidłowego wykorzystania zebranych w sprawie dowodów,
 • umiejętność oceny prawidłowości zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
  Ekspertyza kryminalistyczna
  Zasady procesu karnego
  Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
  Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw)
  Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
  Identyfikacja osób (daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, gantiskopia, biologia kryminalistyczna, genetyka, osmologia, poligraficzna- wariograficzna, antropologia)
  Identyfikacja rzeczy (broni, fizyko-chemiczna, mechanoskopijna, informatyczna, mikrośladów, dokumentów). Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych
  Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych
  Oględziny miejsca zdarzenia
  Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki
  Oględziny osoby
  Oględziny rzeczy
  Przeszukanie, zatrzymanie rzeczy
  Ślady kryminalistyczne w cyberprzestrzeni
  Kryminalistyczny ślad językowy
  Dokumentacja czynności kryminalistycznych
  Zdarzenia z użyciem broni (warsztaty na strzelnicy)
Odpłatność za studia:

 

2 400 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Rachunkowość i podatki w praktyce
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • pracowników działów księgowości,
 • pracowników działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • pracowników organów administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników urzędów skarbowych,
 • pracowników urzędów kontroli skarbowej,
 • osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego,
 • osób chcące poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce,
 • posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej,
 • nabycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa, rachunkowości, systemu zobowiązań podatkowych oraz zarzadzania finansami niezbędną do podjęcia pracy w działach księgowo-rachunkowych.
Wykaz przedmiotów:
  Ordynacja podatkowa
  Prawo cywilne
  Prawo pracy, prawo upadłościowe
  Prawo celne
  Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
  Kodeks karny skarbowy
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Podatek dochodowy od osób prawnych
  Podatek od towarów, usług i akcyzy
  Zasady prowadzenia ewidencji i ksiąg dla celów podatkowych
  Podatki majątkowe
  Podatki lokalne
  Kodeks spółek handlowych
  Papiery wartościowe
  Kontrola podatkowa i skarbowa
  Podstawy rachunkowości
  Rachunkowość finansowa
  Rachunkowość zarządcza
  Sprawozdawczość finansowa
  Analiza finansowa
  Informatyka w rachunkowości
Odpłatność za studia:

 

2 600zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Rzeczoznawstwo broni strzeleckiej i balistyka NOWOŚĆ!!
Forma Studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • żołnierzy i funkcjonariuszy zainteresowanych służbą na stanowiskach związanych z balistyką, logistyką broni strzeleckiej, wyszkoleniem strzeleckim
 • funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa przygotowujących się do pełnienia funkcji biegłego sądowego w zakresie broni strzeleckiej, rzeczoznawcy z zakresu broni strzeleckiej i jej wartości
 • żołnierzy i funkcjonariuszy zainteresowanych pozaetatowymi kompetencjami z zakresu zabezpieczania fizycznego i procesowego broni, amunicji oraz materiałów miotających, niezbędnymi w funkcjonowaniu służb porządku prawnego
 • osób zainteresowanych pełnieniem roli rzeczoznawcy lub biegłego sądowego w zakresie broni strzeleckiej
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do:

 • pełnienia służby w wojsku i służbach ochrony porządku prawnego na wybranych stanowiskach związanych z logistyką broni strzeleckiej i amunicji do niej oraz na stanowiskach związanych z wyszkoleniem strzeleckim
 • pełnienia roli rzeczoznawcy lub biegłego sądowego w zakresie broni strzeleckiej
 • przeprowadzania ekspertyz kryminalistycznych, eksperymentów rzeczoznawczych i eksperymentów procesowych oraz prób sprawności do nich z tego zakresu
 • wyceniania broni palnej i akcesoriów strzeleckich, kolekcjonowania i konserwacji broni strzeleckiej zabytkowej
Kompetencje absolwentów studiów podyplomowych:

 • określanie, czy dany przedmiot jest bronią palną i jakiego rodzaju,
 • określanie i klasyfikowanie zabezpieczonej broni, jako broni palnej, broni pneumatycznej lub innych urządzeń pneumatycznych,
 • określanie stanu technicznego i zdolności użytkowej broni oraz ustalanie jej kalibru i identyfikacja broni na podstawie pocisków,
 • bezpieczne rozładowywanie broni strzeleckiej, a w tym broni współczesnej zasilanej amunicją scaloną, broni historycznej oraz broni zasilanej amunicją rozdzielnego ładowania na proch czarny,
 • określanie i wskazanie istotnych części broni oraz amunicji zgodnie z Ustawą,
 • zabezpieczenie miejsca ujawnienia broni strzeleckiej oraz amunicji, a także substancji chemicznych i niebezpiecznych służących do wytwarzania materiałów miotających i pirotechnicznych.
 • identyfikowanie i klasyfikowanie amunicji do broni palnej, w tym określania amunicji funkcyjnej i szczególnie niebezpiecznej.
 • identyfikowanie i klasyfikowanie materiałów miotających,
 • systematyzowanie materiałów miotających, w tym prochu strzelniczego, prochu czarnego lub innych mieszanin pirotechnicznych, służących do miotania pocisków.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 364 godz. (3 semestry) i kończą się egzaminem praktycznym. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:

Sem. I

  Rodzaje broni strzeleckiej, budowa, nazewnictwo
  Zasada działania i obsługa broni strzeleckiej
  Kalibry, rodzaje i budowa amunicji
  Balistyka wewnętrzna
  Balistyka zewnętrzna
  Balistyka końcowa i oddziaływanie sił na pocisk

Sem. II

  Ekspertyza kryminalistyczna broni
  Ekspertyza kryminalistyczna amunicji
  Oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie dowodów
  Wycena broni strzeleckiej i akcesoriów do niej
  Kolekcjonerstwo i podstawy konserwacji broni
  Udzielanie pomocy przedmedycznej z TC3

Sem. III

  Systematyka materiałów miotających
  Prekursory do wytwarzania materiałów miotających
  Prawne aspekty pracy biegłego sądowego
  Prawne aspekty posiadania broni i amunicji
  Prawne aspekty użycia broni
  Wyszkolenie strzeleckie
Prowadzący zajęcia:
Eksperci z wieloletnim doświadczeniem prowadzący wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, zajęcia na strzelnicy, m.in.:
 • mł. kpt. mgr Kamil Biały, specjalista w zakresie chemii materiałów niebezpiecznych. Funkcjonariusz Wydziału Nauczania Taktyki Działań Ratowniczych w dziedzinie ratownictwa chemicznego i zagrożeń CBRNE
 • mgr Paweł Kliś, biegły sądowy w zakresie min. balistyki, badania broni i amunicji, a także noszenia oraz przechowywania broni. Trener, Instruktor, Prowadzący strzelanie PZSS. Były funkcjonariusz Policji zajmujący się zwalczaniem Aktów Terroru Kryminalnego min. w Sekcji Minersko- Pirotechnicznej
 • mgr Piotr Pindel, biegły w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia oraz ekspertyz kryminalistycznych. Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z oględzinami i kryminalistyką
 • instruktorzy minerstwa i pirotechniki, a w tym rozpoznania minersko- pirotechnicznego, neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, śledztw po wybuchowych
 • eksperci w dziedzinie budowy broni, balistyki, rusznikarstwa, strzelectwa dalekodystansowego, instruktorzy strzelectwa
 • instruktorzy w Szkole Ratownictwa Medycznego, ratownicy medyczni, ratownicy z zespołach bojowych Policji, eksperci w zakresie TCCC
 • oficerowie Policji pełniący służbę w Laboratorium Kryminalistycznym
 • eksperci w zakresie restauracji, konserwacji i identyfikacji broni strzeleckiej
Odpłatność za studia:

 

5 000 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • V rata do 15 listopada
 • VI rata do 15 stycznia
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Forma studiów:

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są zarówno online, jak i stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 26/41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński  +48 33 829 72 29


Zajęcia rozpoczynają się: październik 2024 r.

Studia adresowane są do:

 • osób chcących zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP,
 • właścicieli i osób zarządzających firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • osób chcących nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie:

 • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka,
 • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.
Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

 • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce,
 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki,
 • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy,
 • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej,
 • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy,
 • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 200 godzin (dwa semestry) i kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej wg. tematu wskazanego na seminarium dyplomowym i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium w formie pisemnej, a także zaprezentowanie jej przed komisją oceniającą. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.
Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
Wykaz przedmiotów:
  Prawna ochrony pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy
  Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy
  Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, eliminowanie zagrożeń
  BHP - zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych
  Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna
  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego
  Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP
  Zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt bhp
  Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
  Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla bhp
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

2 400 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów ANSBB
 • 15% zniżki dla czynnych studentów ANSBB
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!

W dalszym procesie rekrutacji może Pani/Pan kontaktować się z Uczelnią za pomocą Linka

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top