Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Studia na kierunku Prawo oraz kierunku Administracja dają absolwentom wiele możliwości zawodowych. Otwierają drogę do zawodów o dużym prestiżu w państwie i społeczeństwie. Absolwenci kierunku Prawo mogą obrać tradycyjną, prawniczą ścieżkę kariery, po odbyciu odpowiedniej aplikacji. Absolwenci kierunku Administracja oraz Prawa mogą wybrać karierę w sektorze administracji publicznej, na poziomie samorządu terytorialnego czy administracji rządowej, jak również w sektorze prywatnym.

Szeroki wachlarz możliwości zawodowych, jak również interesująca materia, są w mojej ocenie głównymi argumentami, dla których warto, wybrać studia na kierunkach Prawo lub Administracja.

adw. dr Mariusz Hassa
Kierownik Katedry Prawa i Bezpieczeństwa

Specjalności:

Specjalność ogólna (pozwalająca się ubiegać o dowolne aplikacje prawnicze).

Akademia oferuje prestiżowe studia prawnicze - jednolite studia magisterskie, co oznacza, że studenci zdobywają nie tylko wiedzę prawniczą, ale także umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie prawnika. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie prawników, którzy nie tylko posiadają solidne podstawy teoretyczne, ale także potrafią skutecznie stosować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej. Absolwenci studiów mają możliwość przystąpienia do aplikacji prawniczych, co jest dużym atutem dla osób zainteresowanych karierą prawniczą. Wśród absolwentów Akademii są aplikanci aplikacji radcowskich, adwokackich, prokuratorskich, czy sędziowskich.

Kadra:
Kadra składa się z adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i praktycznym. Dzięki temu studenci zdobywają rzeczywiste spojrzenie na praktykę prawniczą.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: Sądach Rejonowych, Prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, organach samorządowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów prawniczych mogą przystępować do egzaminów na aplikacje prawnicze (adwokackie, sędziowskie, prokuratorie, radcowskie), rozpoczynać pracę w instytucjach publicznych, podejmować zatrudnienie na różnych stanowiska w biznesie, prowadzić własną działalność gospodarczą.
Opłaty:
Prawo

Stacjonarne

od 3000 zł/semestr
  • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
  • I rata do 15 października/semestr zimowy
  • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
  • III rata do 15 marca/semestr letni
  • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 3000 zł/semestr
  • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
  • I rata do 15 października/semestr zimowy
  • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
  • III rata do 15 marca/semestr letni
  • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top