Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

To nowatorski kierunek studiów, odpowiadający potrzebom współczesności, dający szereg kompetencji zawodowych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w środowisku rzeczywistym i wirtualnym.

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

To nowatorski kierunek studiów, odpowiadający potrzebom współczesności, dający szereg kompetencji zawodowych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w środowisku rzeczywistym i wirtualnym.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Komunikacja i kreowanie wizerunku w środowisku rzeczywistym i wirtualnym
 • Dziennikarstwo i zarządzanie formą przekazu
Kadra:
Doświadczona kadra naukowo-badawcza, a także praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze cyberprzestrzeni i komunikacji społecznej potrzebnej w pracy w administracji publicznej, biznesie, gospodarce, są to zarazem specjaliści łączący karierę naukową z praktyką. Na podkreślenie zasługuje fakt, że posiadamy doświadczoną kadrę badawczo-naukową z ośrodków z Warszawy, Katowic, Krakowa, Olsztyna czy Częstochowy. W wielu wypadkach są to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym osiągniętym w pracy w strukturach Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Straży UE. Granicznej, Wojska Polskiego, organów skarbowych, instytucji z zakresu bezpieczeństwa.
Perspektywy zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w podmiotach prawnych i podmiotach prywatnych , administracji na stanowiskach kierowniczych wymagających wyższych studiów w obszarze cyberprzestrzeni, komunikacji społecznej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach administracyjnych lub jako specjaliści w ramach zdobytych umiejętności na studiach na tym kierunku. Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia kierunku cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna odnajdzie się w sektorze biznesu, a w szczególności podmiotach gospodarczych regionu transgranicznego, dzięki dodatkowym kompetencjom językowym i kulturowym nabytym podczas studiów.

Miejsce Praktyk:

Podmioty administracji publicznej, samorządowej, biznesu, gospodarki oraz NGO.

Opłaty:
Cyberprzestrzeń i Komunikacja Społeczna

Stacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top