Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Chcesz poznać jakie są finansowe i prawne uwarunkowania procesów gospodarczych i jak je wykorzystać by rozwinąć biznes? Chcesz rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę pozwalającą efektywniej zarządzać procesami biznesowymi, usprawniać funkcjonowanie sektora finansów publicznych i samorządowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ANSBB.

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia
Drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Chcesz poznać jakie są finansowe i prawne uwarunkowania procesów gospodarczych i jak je wykorzystać by rozwinąć biznes? Chcesz rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę pozwalającą efektywniej zarządzać procesami biznesowymi, usprawniać funkcjonowanie sektora finansów publicznych i samorządowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ANSBB.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia
Drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Szanowni kandydaci, drodzy studenci Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Od wielu lat współpracuję z Uczelnią obserwując jak jej absolwenci zostają pracownikami Banku. Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość, posiadają ugruntowaną wiedzę z finansów jak i ważnych pokrewnych kierunków. Dzięki wysokim kompetencjom zdobytym w Uczelni wyróżniają się z pośród pracowników umiejętnościami opracowywania wizji i analiz, doskonale pracując w zespołach, co jest bardzo ważne w Banku. Absolwentów uczelni cechują doskonałe umiejętności z zakresu doboru źródeł narzędzi i informacji z dziedziny finansów i rachunkowości, czym wyróżniają się w zespołach. Są osobami, które nabyły w trakcie nauki na uczelni wysokie kompetencje przystosowywania się do intensywnych zmian zachodzących w bankowości i technologii bankowej.

Monika Dyduch-Drobczyk
Bank Pekao SA

Specjalności:
Studia I stopnia

• Bankowość I
• Finanse przedsiębiorstw I
• Rachunkowość I

Studia II stopnia

• Administracja skarbowa
• Bankowość II
• Finanse przedsiębiorstw II
• Rachunkowość II
• Rachunkowość i finanse w instytucjach sektora publicznego
• Rachunkowość i controlling
• Rewizja finansowa
Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracownicy naukowi cieszący się międzynarodowym uznaniem, przedstawiciele praktyki gospodarczej, finansiści, pracownicy urzędów skarbowych, organizacji samorządowych, pracownicy działów finansowych. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykładów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Nowoczesne laboratoria:
Akademia udostępnia studentom nowoczesne laboratoria z zakresu technik komputerowych w księgowości wyposażone w oprogramowanie finansowo-księgowe powszechnie wykorzystywane w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów posiadają niezbędne kompetencje do podjęcia pracy na stanowisku księgowego, analityka finansowego i im pokrewnych. Umożliwiają ubieganie się o stanowiska głównego księgowego, doradcy kredytowego, dyrektora finansowego, audytora finansowego, biegłego rewidenta, aktuariusza, analityka bankowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych (po zdaniu egzaminów) itp.
Opłaty:

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top