Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Nr Data Tytuł Zarządzenia Załączniki Zmiany Status
19/2023/2024 06.12.2023 w sprawie zmiany nazwy Uczelni brak brak Obowiązuje
18/2023/2024 06.12.2023 w sprawie zmiany nazwy Uczelni brak brak Obowiązuje
17/2023/2024 06.12.2023 w sprawie zasad regulujących organizację zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2023/2024 brak brak Obowiązuje
7/2023/2024 13.10.2023 w sprawie zmiany powołania Rady Bibliotecznej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na nową kadencję brak brak Obowiązuje
16/2020/2021 28.10.2020 w sprawie: powołania Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i Rachunkowość brak brak Obowiązuje
15/2020/2021 28.10.2020 w sprawie: jednolitego regulaminu Rady Programowej dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziałów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej załącznik 1 brak Obowiązuje
14a/2020/2021 05.10.2020 w sprawie: obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej  załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
załącznik 4 załącznik 5 załącznik 6
załącznik 7
 brak  Obowiązuje
13c/2020/2021 01.10.2020 w sprawie: obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID brak brak Obowiązuje
13/2019/2020 25.08.2020 w sprawie: uruchomienia platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3 brak Obowiązuje
9b/2019/2020 20.01.2020 w sprawie: sposobu obliczania oceny końcowej w systemie ,,Wirtualna Uczelnia Bazus" brak brak Obowiązuje

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top