Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Nasza Uczelnia włączyła się w inicjatywę Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów i organizuje Od poniedziałku 22 listopada 2021 „Tydzień informacji o szczepionkach”. W ramach tego tygodnia na stronie uczelni pojawiać się będą grafiki prezentujące podstawowe, ale za to sprawdzone informacje o szczepionkach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dodatkowo w trakcie tygodnia podejmowane będą realizowane studenckie debaty i inne formy przybliżania tego zagadnienia naszym studentom. Już w poniedziałek tydzień zainaugurowała debata studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na temat: „Czy indywidualna decyzja o szczepieniu ma wpływ na realizację praw innych osób?”
Przystępując do tej inicjatywy Uczelnia kieruje się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich studentów i promocję zachowań bezpiecznych w obliczu pandemii związanej z występowaniem Covid19.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top