Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Jeśli chcesz poznać tajniki działania struktur administracji publicznej i prywatnej oraz zrozumieć jej wpływ na nasze życie, to podejmij studia na kierunku administracja.

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Jeśli chcesz poznać tajniki działania struktur administracji publicznej i prywatnej oraz zrozumieć jej wpływ na nasze życie, to podejmij studia na kierunku administracja.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Studia na kierunku Prawo oraz kierunku Administracja dają absolwentom wiele możliwości zawodowych. Otwierają drogę do zawodów o dużym prestiżu w państwie i społeczeństwie. Absolwenci kierunku Prawo mogą obrać tradycyjną, prawniczą ścieżkę kariery, po odbyciu odpowiedniej aplikacji. Absolwenci kierunku Administracja oraz Prawa mogą wybrać karierę w sektorze administracji publicznej, na poziomie samorządu terytorialnego czy administracji rządowej, jak również w sektorze prywatnym.

Szeroki wachlarz możliwości zawodowych, jak również interesująca materia, są w mojej ocenie głównymi argumentami, dla których warto, wybrać studia na kierunkach Prawo lub Administracja.

adw. dr Mariusz Hassa
Kierownik Katedry Prawa i Bezpieczeństwa

Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa

Kształcenie na kierunku Administracja umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk o prawie i administracji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, a także obszarów specyficznych dla samorządu, takich jak planowanie przestrzenne czy polityka lokalna. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach samorządowych, gdzie będą odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie zasobami, planowanie i realizację projektów oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności.

Kadra:
Wykładowcy to specjaliści w obszarze administracji. To praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy przełamują schematy tradycyjnego nauczania, wykorzystując nowoczesne metody edukacyjne. Interaktywne zajęcia, studia przypadków, symulacje oraz projekty praktyczne są integralną częścią naszych programów nauczania. Każdy wykładowca na kierunku administracja to osoba otwarta na dialog, gotowa służyć pomocą i dzielić się wiedzą poza godzinami zajęć.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają swoje praktyki w m.in.: Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach skarbowych, ZUS.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej na różnych szczeblach, takich jak urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie czy centralne. Mogą pełnić funkcje urzędników administracyjnych, specjalistów ds. finansów publicznych czy też zajmować się planowaniem przestrzennym.

Opłaty:
Administracja

Stacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top