Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Logograf i znak uproszczony Uczelni

Elementem identyfikacji wizualnej Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej jest jej logotyp. Sygnet ANS to typowe logo inicjałowe pochodzące od skrótowca nazwy własnej: Akademi Nauk Stosowanych, umieszczonego w środkowej części znaku, sugerujące upraktycznienie procesu studiowania. Kompozycja znaku zamknięta jest w formie koła, które jest jednym z najbardziej uniwersalnych, pozytywnych symboli funkcjonujących w kulturze i ludzkiej świadomości. Koło i okrąg to symbole doskonałości, pełni i jedności, która wprawia świat w ruch. Abstrakcyjne kształty o pozytywnym oddziaływaniu czytelne przez swój uniwersalizm i łatwo przyswajalne przez odbiorcę. Koła z umieszczonymi w jego środku literami "ANS" otoczone jest literami z nazwą Uczelni i jej umiejscowieniem "Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. W sposób czytelny wskazuje ono miejsce siedziby Akademii.

W połączeniu z barwą błękitną i jej szlachetną symboliką, m.in. spokoju, trwałości, harmonii, rozwagi, sprawiedliwości, wiedzy, prawdy i filozofii przypisanego w systemach informacji wizualnej placówkom oświatowym i naukowym, podkreślających ich powagę i dostojeństwo, tworzy znak łatwy w odbiorze, posiadający jednak ładunek ukrytych treści o wyjątkowo pozytywnej wymowie.

Poczet sztandarowy

W najważniejszych uroczystościach Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej takich jak: inauguracji roku akademickiego, uroczystościach państwowych obchodzonych w Uczelni i innych okazjach wskazanych przez Rektora, uczestniczy poczet sztandarowy. Skład pocztu określa Dziekan wybierając najlepszych spośród studentów. Członków pocztu sztandarowego obowiązują stroje wizytowe. Uroczysty charakter ubioru podkreśla szarfa sztandarową, którą członkowie pocztu są przepasani z prawego ramienia do lewego biodra oraz białe rękawiczki a także szarfa sztandarowa, która może być doczepiona do sztandaru.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszą uroczystością Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej i przebiega wg następującego porządku:

 • wejście Senatu i zaproszonych gości na scenę,
 • wprowadzenie pocztu sztandarowego,
 • odśpiewanie Hymnu Państwowego,
 • otwarcie uroczystości oraz wygłoszenie przemówienia przez Rektora,
 • wręczenie odznaczeń przez Rektora „Za zasługi na rzecz rozwoju WSFiP” (opcjonalnie),
 • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
 • odczytanie listów gratulacyjnych i życzeń, które wpłynęły na adres Uczelni,
 • wręczenie nagród ufundowanych przez środowiska biznesowe najlepszym studentom,
 • immatrykulacja przedstawicieli nowo przyjętych studentów,
 • wręczenie dyplomów wybranym najlepszym absolwentom,
 • odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia",
 • otwarcie roku akademickiego przez Rektora,
 • wykład inauguracyjny,
 • odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur",
 • zamknięcie uroczystości przez Rektora,
 • wyjście Senatu.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top