Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Quo vadis, democratia? Zasada równości i zakaz dyskryminacji jako fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej od zawsze wspiera ścieżki zawodowe swoich studentów. Wiele osób rozpoczynając studia nawet nie pomyślało, że kiedyś znajdzie się po drugiej stronie katedry jako wykładowca. Przedstawiamy kolejną osobę, która przeszła ścieżkę naukową od studenta do wykładowcy ANSBB – Pana mgr Krystiana Kowalczyka, Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


E.G. Jak Pan wspomina czasy studiów w murach Uczelni?

K.K. Studia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, a obecnie w ANSBB wspominam jako czas podczas którego poznałem wspaniałych ludzi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie edukacji miałem przyjemność spotkać zaangażowanych w rozwój młodych studentów wykładowców, którzy w szczególny sposób dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Do dzisiaj pamiętam wykład profesora Dariusza Rosatiego na temat polityki monetarnej w ramach studiów podyplomowych w zakresie Mechanizmów Funkcjonowania Strefy EURO.

E.G. Rozpoczął Pan niedawno karierę zawodową jako wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej, jak Pan się czuje w nowej roli?

K.K. Nie ukrywam, że jest to dla mnie nowe doświadczenie i wyzwanie. Bycie wykładowcą to zaszczytne, lecz wymagające zadanie. Jednakże możliwość pracy z młodymi osobami, które pragną zdobyć wiedzę oraz wykorzystać ją w swojej pracy daje ogromną satysfakcję. Cieszę się, że mogę dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w ramach prowadzonych zajęć. Dodatkowo powrót w charakterze wykładowcy na Uczelnię, w której zdobywało się wiedzę jest czymś naprawdę wyjątkowym.

E.G. Wykłada Pan na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ten kierunek studiów od lat cieszy się dużym zainteresowaniem w ANSBB, jak Pan myśli co jest tego powodem?

K.K. Niestety z każdym kolejnym rokiem świat staje w obliczu coraz większej liczby zagrożeń. Wystarczy wspomnieć zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które paraliżowały Europę kilka lat temu, pandemię Covid – 19, czy wojnę w Ukrainie. Nie sposób nie wspomnieć o cyberprzestępczości czy szeroko rozumianej dezinformacji. Dodatkowo gwałtowny rozwój technologii oraz postępująca globalizacji zwiększająca obszar potencjalnych zagrożeń, które wymagają odpowiednich środków zaradczych. W efekcie widzimy ogromne zapotrzebowanie na specjalistów zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Przede wszystkim ma na namyśli pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszy służb mundurowych czy specjalistów IT związanych z walką z cyberprzestępczością.


Dlatego zachęca do podjęcia kształcenia w murach Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top