Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika i Prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego.

W uzasadnieniu wyboru wpisu do Księgi Zasłużonych osoby dla Bielska-Białej wskazano na liczne osiągnięcia pedagogiczne, dydaktyczne i organizatorskie Dyrektor Generalnej, przypominając, że „Szarlota Binda jest dyrektorem generalnym Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, propagatorką działań na rzecz oświaty oraz założycielką Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej i Bielskiej Szkoły Menadżerów. W 1995 roku uruchomiła w Bielsku-Białej uczelnię wyższą – Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów. W 2004 roku, odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie, utworzyła gimnazjum. Za wybitne zasługi dla rozwoju szkolnictwa odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

W słowach podziękowania Pani Dyrektor podzieliła się krótka refleksją, która w pełni oddaje Jej zaangażowanie i poświęcenie na rzecz naszego miasta: „Całe życie poświęciłam oświacie - od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego. Zawsze stawiałam na jakość kształcenia, dlatego bardzo się cieszę, że na uczelnię udało się mi ściągnąć jako wykładowców takie nazwiska jak Prof Jerzy Osiatyński, Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, Prof. dr hab. Dariusz Rosati czy Prof. dr hab. Stanisław Owsiak. Wielokrotnie miałam różne oferty pracy, nawet w ministerstwie, jednak nigdy z nich nie skorzystałam, bo moje miejsce jest tutaj – podkreśliła Szarlota Binda”.

Wraz z Dyrektor Generalną naszej Uczelni w tym dniu do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej zostali wpisani również zasłużeni nauczyciele: Andrzej Kucybała, Kazimierz Polak, Tomasz Szymczyk.

Pierwszego wpisu w tej księdze dokonano w 1991 roku. Od tego momentu znalazły się w niej nazwiska 36 osób zasłużonych dla Bielska-Białej. Księgi Zasłużonych osoby dla Bielska-Białej wybitne osobistości, różnych profesji i zawodów; generałowie, lekarze, artyści, sportowcy, duchowni oraz wybitni nauczyciele.

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej serdecznie gratuluje Pani Szarlocie Bindzie tak wielkiego wyróżnienia i zaszczytu i jest dumna, że może na co dzień współpracować z Panią Dyrektor.

Więcej na stronie: Księga Zasłużonych

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top