Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

2021
Rodzaj konkursu Opis Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
MINIATURA 7 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca
OPUS 25
PRELUDIUM 22
15 marca 15 czerwca Grudzień 2023
SONATA BIS 13
MAESTRO 15
PRELUDIUM BIS 5
15 marca 15 czerwca marzec 2024 r.
PRELUDIUM BIS 5 – do lutego 2024 r
OPUS 26 +
LAP/Weave
SONATA 19
15 września 15 grudnia OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r.
Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2024 r.
SONATINA 8
DAINA 3
15 grudnia 2023 15 marca 2024 SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.
DAINA 3 – listopad 2024 r.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top