Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Finanse i rachunkowość I stopień
+ Finanse i rachunkowość II stopień
+ Prawo
-->

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Profil: praktyczny

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Studia na kierunku Prawo oraz kierunku Administracja dają absolwentom wiele możliwości zawodowych. Otwierają drogę do zawodów o dużym prestiżu w państwie i społeczeństwie. Absolwenci kierunku Prawo mogą obrać tradycyjną, prawniczą ścieżkę kariery, po odbyciu odpowiedniej aplikacji. Absolwenci kierunku Administracja oraz Prawa mogą wybrać karierę w sektorze administracji publicznej, na poziomie samorządu terytorialnego czy administracji rządowej, jak również w sektorze prywatnym.

Szeroki wachlarz możliwości zawodowych, jak również interesująca materia, są w mojej ocenie głównymi argumentami, dla których warto, wybrać studia na kierunkach Prawo lub Administracja.

adw. dr Mariusz Hassa
Kierownik Katedry Prawa i Bezpieczeństwa

Specjalności:

Specjalność ogólna (pozwalająca się ubiegać o dowolne aplikacje prawnicze).

Akademia oferuje prestiżowe studia prawnicze - jednolite studia magisterskie, co oznacza, że studenci zdobywają nie tylko wiedzę prawniczą, ale także umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie prawnika. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie prawników, którzy nie tylko posiadają solidne podstawy teoretyczne, ale także potrafią skutecznie stosować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej. Absolwenci studiów mają możliwość przystąpienia do aplikacji prawniczych, co jest dużym atutem dla osób zainteresowanych karierą prawniczą. Wśród absolwentów Akademii są aplikanci aplikacji radcowskich, adwokackich, prokuratorskich, czy sędziowskich.

Kadra:
Kadra składa się z adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i praktycznym. Dzięki temu studenci zdobywają rzeczywiste spojrzenie na praktykę prawniczą.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: Sądach Rejonowych, Prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, organach samorządowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów prawniczych mogą przystępować do egzaminów na aplikacje prawnicze (adwokackie, sędziowskie, prokuratorie, radcowskie), rozpoczynać pracę w instytucjach publicznych, podejmować zatrudnienie na różnych stanowiska w biznesie, prowadzić własną działalność gospodarczą.
Opłaty:
Prawo

Stacjonarne

od 3000 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 3000 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!
+ Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
+ Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień
+ Administracja

-->
Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa

Kształcenie na kierunku Administracja umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk o prawie i administracji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, a także obszarów specyficznych dla samorządu, takich jak planowanie przestrzenne czy polityka lokalna. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach samorządowych, gdzie będą odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie zasobami, planowanie i realizację projektów oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności.

Kadra:
Wykładowcy to specjaliści w obszarze administracji. To praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy przełamują schematy tradycyjnego nauczania, wykorzystując nowoczesne metody edukacyjne. Interaktywne zajęcia, studia przypadków, symulacje oraz projekty praktyczne są integralną częścią naszych programów nauczania. Każdy wykładowca na kierunku administracja to osoba otwarta na dialog, gotowa służyć pomocą i dzielić się wiedzą poza godzinami zajęć.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają swoje praktyki w m.in.: Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach skarbowych, ZUS.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej na różnych szczeblach, takich jak urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie czy centralne. Mogą pełnić funkcje urzędników administracyjnych, specjalistów ds. finansów publicznych czy też zajmować się planowaniem przestrzennym.

Opłaty:
Administracja

Stacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!
+ Logistyka
Video
Ambasadorem kierunku jest międzynarodowa frma 3CARGO

Specjalności:
 • Transport i spedycja
 • Logistyka systemów magazynowych

Studia licencjackie z zakresu logistyki stanowią kompleksowe podejście do analizy, planowania oraz optymalizacji procesów związanych z przepływem dóbr, informacji i usług. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą im skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym środowisku biznesu globalnego. Program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, transportem, magazynowaniem, technologiami informacyjnymi oraz analizą danych.

Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Logistyka są dedykowane osobom zainteresowanym procesami organizacji, planowaniem i zarządzaniem przepływami dóbr, usług oraz informacji. Kierunek kształci specjalistów w dziedzinie logistyki, przygotowując ich do efektywnego działania w różnych obszarach zawodowych. Studiami na kierunku Logistyka mogą więc być zainteresowani np.:

 1. Przyszli logistycy - osoby, które chcą budować swoją karierę w planowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami logistycznymi w firmach oraz instytucjach.
 2. osoby zainteresowane łańcuchem dostaw, które zdobędą kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania przepływem surowców, produktów i informacji przez łańcuch dostaw.
 3. eksperci ds. transportu - osoby zainteresowane transportem, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
 4. specjaliści ds. magazynowania, gdyż absolwenci kierunku logistyka nabywają kompetencji do pracy w obszarze zarządzania magazynami, składowaniem i optymalizacją procesów składowania towarów.
 5. przedsiębiorcy i menedżerowie – osoby zainteresowane poprawą efektywności funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
 6. inżynierowie i naukowcy - ponieważ absolwenci studiów nabywają kompetencji do analizy i optymalizacji procesów, co może być atrakcyjne dla osób zainteresowanych aspektami technicznymi i naukowymi logistyki.
 7. eksperci ds. planowania produkcji – ponieważ zdobyte w trakcie studiów kompetencje będą przydatne przy planowaniu produkcji i efektywnego zarządzania zapasami i harmonogramami produkcyjnymi.
 8. kierownicy projektów - kierownicy projektów, szczególnie tych, które wymagają kompleksowego planowania i koordynacji działań.

Studia na kierunku Logistyka przygotowują do pracy w różnych sektorach gospodarki, zarówno w firmach produkcyjnych, handlowych, transportowych, jak i w sektorze usług. Obecnie, w dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, specjaliści z zakresu logistyki są coraz bardziej poszukiwani, co sprawia, że absolwenci tego kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia.

Jeżeli Twoje atuty to dobra organizacja i umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznej oceny otoczenia, komunikatywność, rzetelność – masz potencjał żeby zostać dobrym logistykiem. Jeżeli chcesz je rozwinąć - WSFiP w tym pomoże dając znakomite przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Cel kształcenia:

Logistyka rozwija znajomość szeroko pojętej strategii efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci tego kierunku zdobywają bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i optymalizacji procesów logistycznych, w tym transportu i magazynowania towarów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych i logistycznych oraz korporacjach posiadających własne działy zajmujące się logistyką, gdzie ich wiedza z zakresu zarządzania procesami logistycznymi przekłada się na strategiczną przewagę konkurencyjną. Kierunek Logistyka jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu logistyki.

Kadra:
Wykładowcy na kierunku logistyka to zespół doświadczonych profesorów z kraju i z innych państw Unii Europejskiej, praktyków z branży logistycznej oraz wykładowców specjalizujących się w zaawansowanych aspektach zarządzania łańcuchem dostaw. Wykładowcy z praktyki przynoszą nauczaniu realne doświadczenia, prezentując aktualne trendy rynkowe. Gościnni wykładowcy z przemysłu wzbogacają program studiów o wiedzę praktyczną, umożliwiając studentom zrozumienie rzeczywistych wyzwań biznesowych. Wspólnie tworzą dynamiczną kadrową platformę, która integruje teorię z praktyką, przygotowując absolwentów do efektywnego działania w świecie logistyki.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych oraz działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych obsługujących dostawy, produkcję oraz dystrybucję towarów.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci studiów logistycznych zyskują szanse na zatrudnienie w nowoczesnych centrach logistycznych, w produkcji, handlu. Mogą znaleźć również zatrudnienie w analityce biznesowej dzięki rosnącym potrzebom gospodarki w obszarze analizy danych i technologii informatycznych. Dodatkowo, absolwent Uczelni może budować swoją karierę w obszarze konsultingu logistycznego, oferując swoje kompetencje różnym branżom. Znajomość

Opłaty:
Logistyka

Stacjonarne

od 2600 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!
-->
+ Informatyka
-->

Chcesz być wysokiej klasy profesjonalistą w branży uznawanej za najbardziej rozwojową? Jeżeli odpowiedziałeś tak na powyższe pytania – zapraszamy na informatykę.

Profil: praktyczny

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia studia - inżynierskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Profil: praktyczny

Chcesz być wysokiej klasy profesjonalistą w branży uznawanej za najbardziej rozwojową? Jeżeli odpowiedziałeś tak na powyższe pytania – zapraszamy na informatykę.

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia studia - inżynierskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2024 r. – 30.11.2024 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2024 r.

Studia na kierunku Informatyka to pasjonująca podróż w świat nowoczesnych technologii, oferująca nieograniczone perspektywy zawodowe. Absolwenci mogą specjalizować się w programowaniu, zarządzaniu systemami informatycznymi czy rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań. Elastyczność kierunku pozwala na ekspansję w obszarach takich jak sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo. W sektorze prywatnym absolwenci informatyki są kluczowi dla rozwoju nowoczesnych firm. Mogą pracować nad tworzeniem oprogramowania, analizą danych czy projektowaniem systemów informatycznych. Współpraca z sektorem biznesowym oferuje nie tylko atrakcyjne perspektywy finansowe, ale także szansę na udział w projektach innowacyjnych. W erze cyfrowej, zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie, czyniąc studia informatyczne idealnym wyborem dla tych, którzy chcą połączyć pasję z dynamiczną karierą.

dr inż. Tomasz Tatoń
Adiunkt w Katedrze Finansów i Logistyki

Specjalności:
 • Bazy danych i systemy sieciowe
 • Grafika komputerowa i techniki multimedialne
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • Sztuczna inteligencja
Kadra:
Wykładowcy to specjaliści w różnych dziedzinach informatyki, takich jak programowanie, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe, sztuczna inteligencja, analiza danych, projektowanie oprogramowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne, grafika komputerowa, interakcja człowiek-komputer czy uczenie maszynowe. Prowadzą wykłady, seminaria i laboratoria, są pracownikami krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Publikują artykuły naukowe oraz biorą udział w międzynarodowych konferencjach branżowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci zyskują doskonałe perspektywy zatrudnienia w dynamicznym środowisku branży IT, zarówno w kraju jak i za granicą. Zapotrzebowanie na absolwentów informatyki zgłaszają koncerny handlowe, jednostki samorządów terytorialnych, przedsiębiorstwa. Mają również możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej w zakresie np. consultingu informatycznego.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: firmach informatycznych oraz działach IT przedsiębiorstw, instytucji administracji państwowej i samorządowej. Studenci mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych.
Opłaty:
Informatyka

Stacjonarne

od 2700 zł/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach - Zarządzenie dotyczące opłat
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2700 zł/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach - Zarządzenie dotyczące opłat
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!
+ Cyberprzestrzeń i Komunikacja Społeczna

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Komunikacja i kreowanie wizerunku w środowisku rzeczywistym i wirtualnym
 • Dziennikarstwo i zarządzanie formą przekazu
Dla kogo są studia:
To studia dla osób z pasją, wytrwałych, sumiennych i odpowiedzialnych, zafascynowanych współczesnymi osiągnięciami i zagrożeniami ze strony coraz intensywniej rozwijającej się sztucznej inteligencji. Proponowany kierunek umożliwia rozwinięcie zdolności analitycznych, umiejętności logicznego myślenia i precyzyjnego wyrażania własnych opinii, to także szansa na zdobycie tych sprawności dzięki studiom na tym kierunku. Jeżeli chcesz je posiąść - ten kierunek jest właśnie dla Ciebie – zapraszamy.
Cel kształcenia:
Otrzymanie szeregu kompetencji zawodowych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się zarówno w środowisku rzeczywistym i wirtualnym. Nabycie przez studentów niezbędnych miękkich kompetencji cyfrowych. Uzyskanie znajomości specyfiki i odmienności środowiska realnego i wirtualnego. Osiągnięcie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej w otoczeniu rzeczywistym i wirtualnym i przygotowanie do pracy w komórkach PR , marketingu i administracji. Nabycie sprawności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi, poznanie możliwości i zagrożeń stwarzanych przez Internet i inne media społecznościowe. Poznanie technik informatycznych chroniących przed zagrożeniami w zakresie cyberprzestrzeni. Studiowanie na tym kierunku przygotowuje do kontynuacji na studiach drugiego stopnia.
Kadra:
Doświadczona kadra naukowo-badawcza, a także praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze cyberprzestrzeni i komunikacji społecznej potrzebnej w pracy w administracji publicznej, biznesie, gospodarce, są to zarazem specjaliści łączący karierę naukową z praktyką. Na podkreślenie zasługuje fakt, że posiadamy doświadczoną kadrę badawczo-naukową z ośrodków z Warszawy, Katowic, Krakowa, Olsztyna czy Częstochowy. W wielu wypadkach są to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym osiągniętym w pracy w strukturach Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Straży UE. Granicznej, Wojska Polskiego, organów skarbowych, instytucji z zakresu bezpieczeństwa.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w podmiotach prawnych i podmiotach prywatnych , administracji na stanowiskach kierowniczych wymagających wyższych studiów w obszarze cyberprzestrzeni, komunikacji społecznej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach administracyjnych lub jako specjaliści w ramach zdobytych umiejętności na studiach na tym kierunku. Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia kierunku cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna odnajdzie się w sektorze biznesu, a w szczególności podmiotach gospodarczych regionu transgranicznego, dzięki dodatkowym kompetencjom językowym i kulturowym nabytym podczas studiów.
Miejsce praktyk:
Podmioty administracji publicznej, samorządowej, biznesu, gospodarki oraz NGO.
Opłaty:
Cyberprzestrzeń i Komunikacja Społeczna

Stacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2400 zł/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 15.07.2024!
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!
-->

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top