Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalny ANSBB
sbinda

mgr Szarlota Binda

Władze Rektorskie
rektorjbinda

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. ANSBB
Rektor

Władze Dziekańskie
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

jadwigagazda

dr Jadwiga Gazda
Dziekan

dziekanmkulinski

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan

Dział Wspierania Nauki

krykavskyy

prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy
Kierownik Działu Wspierania Nauki

Kierownicy Katedr

mhassa

ostojv1

Adw. dr Mariusz Hassa
Kierownik Katedry
Prawa i Bezpieczeństwa 
dr hab. Jan Ostoj, prof. ANSBB
Kierownik Katedry
Finansów i Logistyki

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top