Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalny ANSBB
sbinda

mgr Szarlota Binda

Władze Rektorskie
rektorjbinda

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. ANSBB
Rektor

Władze Dziekańskie
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

jadwigagazda

dr Jadwiga Gazda
Dziekan

dziekanmkulinski

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan

Dział Wspierania Nauki

Kierownicy Katedr

mhassa

ostojv1

Adw. dr Mariusz Hassa
Kierownik Katedry
Prawa i Bezpieczeństwa 
dr hab. Jan Ostoj, prof. ANSBB
Kierownik Katedry
Finansów i Logistyki

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top