Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Akademia NAuk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawna Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), dbając o należytą jakość procesu kształcenia oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom wykładowców Uczelni przygotowała materiał pomocniczy dotyczący prowadzenia nauczania z wykorzystaniem systemów nauki zdalnej oraz nowoczesnych narzędzi przekazu treści.

Materiał dotyczy systemów nauki zdalnej Zoom oraz MS-Teams,platformy e-learningowej ANSBB (dalej zwanej „ePortal”) bazującej na systemie Moodle a także sposobu korzystania z multimedialnych ekranów dotykowaych.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem. W razie pytań i wątpliwości istnieje możliwość kontaktu z Akademickim Centrum Informatyki (ACI).

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top