Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Bezpieczne zawieranie umów o roboty budowlane
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia kurs pn. BEZPIECZNE ZAWIERANIE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE. Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań.
ADRESACI SZKOLENIA:
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie planowaniem, negocjowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych.
CEL KURSU:
Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań.
PROGRAM KURSU:
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o zamówieniach publicznych - liczba godzin - 2
 • Zasady kontraktowania umów o roboty budowlane - liczba godzin - 2
 • Sposoby zabezpieczenia przed skutkami patologii występujących w obrębie usług budowlanych - liczba godzin - 2
 • Sposoby zabezpieczenia podwykonawców przed skutkami upadłości generalnego wykonawcy - liczba godzin - 2
ORGANIZACJA KURSU:
 • 1-dzień szkoleniowy Kurs odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała
 • Koszt kursu 200,00 PLN, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5 Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360
+ Bezpieczeństwo usług internetowych
ADRESACI SZKOLENIA:
 • wszystkich osób (w tym, nauczycieli, rodziców, uczniów,…) korzystających z różnego rodzaju usług sieci Internet, z wykorzystaniem komputerów i urządzeń mobilnych
CEL KURSU:
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej szybkiego i skutecznego wyszukiwania żądanych informacji w Internecie, oraz oceny wiarygodności i przydatności pozyskiwanych informacji,
 • Podjęcia właściwych decyzji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń komputerowych i mobilnych, z optymalnym doborem rodzaju ochron,
 • oznanie zasad bezpiecznego użytkowania poczty internetowej,
 • Zdobycie praktycznych wiadomości i umiejętności niezbędnych dla założenia i prowadzenia własnej firmy z uwzględnieniem, min. zasad tworzenia nazwy firmy z domeną i jej dostępnością raz rejestracją oraz poprawnego i optymalnego administrowania stroną internetową.
PROGRAM KURSU (8 godz.):
 1. Wiarygodność i bezpieczeństwo informacji oraz transakcji w sieci Internet.
  • Ocena wiarygodności informacji
  • Polityka domen - Ustalenie właściciela serwisu WWW
  • Typowe wiarygodne serwisy
 2. Zagrożenia usług internetowych, w tym e-mail oraz metody zwiększenia bezpieczeństwa
  • Zagrożenia udostępniania osobistych danych w Internecie
  • Metody wyłudzania danych osobowych i przeciwdziałanie nim
  • Niebezpieczeństwa udziału w tzw. Konkursach …
  • Niebezpieczeństwa udziału w tzw. Konkursach …
  • Bezpieczeństwo usług bankowych oraz ukryte zagrożenia tzw. Chwilówek (np. Szybka kasa za 0 zł ?!)
  • Lokalizacja i dane po IP
  • Blokery – czy zawsze pomagają unikać reklam
  • Przykłady innych niebezpieczeństw
 3. Elementy ochrony sprzętu i aplikacji wykorzystywanych w usługach internetowych
  • zasady bezpiecznego konfigurowania sprzętu
  • aplikacje wspomagające bezpieczeństwo sprzętu i o programowania
  • zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania
Prowadzący kurs:
dr inż. Edward Krawczyński, nauczyciel akademicki WSFiP, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli TI oraz Informatyki, autor podręczników: TI nie tylko dla uczniów oraz Informatyka nie tylko dla uczniów użytecznych także dla kursantów i studentów.
+ Prezentacje interakcyjne oraz sztuka profesjonalnego prezentowania
ADRESACI SZKOLENIA:
 • wszystkich osób (w tym, nauczycieli, uczniów, rodziców, …) przygotowujących i/lub prowadzących prezentacje
CEL KURSU:
 • Nabycie umiejętności zdobywania danych niezbędnych dla stworzenia, na odpowiednim poziomie, prezentacji dającej szanse na osiągnięcie jej zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności przygotowania prezentacji zapewniającej interakcyjność, w postaci odpowiedniej struktury, tj. m.in.:
  • interaktywnego planu wystąpienia w postaci aktywnego menu,
  • dodawania aktywnych linków do stron, internetowych, dokumentów,
  • powiększania grafik z poziomu miniatur na slajdzie.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej sztuki prezentowania.
PROGRAM KURSU (8 godz.):
 1. Projekt i przygotowanie profesjonalnej mobilnej prezentacji
  • dostosowanej do różnego poziomu uczestników prezentacji
  • mobilnej, zawierającą aktywny plan wystąpienia (hiperłącza)
  • umożliwiającą łatwe wykorzystywanie wg potrzeb w dowolnej kolejności dostosowanej do percepcji i życzeń uczestników
  • potrafią wykorzystać optymalnie powierzchnię slajdów i dostosować je do poprawnej struktury prezentacji
  • zawierającą hiperłącza do pomocniczych plików z okienkiem nawigacji, linki Internetu, …
  • profesjonalnej (zrealizowanej tak aby była ona czytelna dla wszystkich uczestników prezentacji, wykorzystywała obok profesjonalnej wiedzy, także psycho-fizyczne właściwości slajdów i struktury prezentacji) dla osiągania zamierzonych jej celów oraz
  • którą łatwo i szybko, dostosować do nowych wymagań mobilności, w tym m.in. powiększania wybranych elementów graficznych występujących na slajdach)
 2. Wykorzystanie prezentacji w procesie prezentowania;
  • przygotować się do prezentacji
  • rozpocząć prezentowanie
  • prowadzić profesjonalne prezentowanie z wykorzystaniem mobilnej prezentacji
Prowadzący kurs:
dr inż. Edward Krawczyński, nauczyciel akademicki WSFiP, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli TI oraz Informatyki, autor podręczników: TI nie tylko dla uczniów oraz Informatyka nie tylko dla uczniów użytecznych także dla kursantów i studentów.
+ Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Ilość godzin: 30h
Cena: 1.200 zł (możliwość opłaty w 2 ratach po 600 zł)
Możliwość nauki w formie zdalnej lub stacjonarnej
Kurs zakończony zaświadczeniem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Kontakt: 33 8297242

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top