Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Witamy w procesie rekrutacji na kursy

Cieszymy się, że wybrał/a Pani/Pan Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Dołożymy wszelkich starań aby nie zawieść pokładanego w Nas zaufania.

Jesteśmy przekonani, że wybór Naszej Uczelni spełni Pani/Pana oczekiwania.

Aby zapisać się proszę wybrać odpowiedni kurs, a następnie przejść do formularza rejestracyjnego za pomocą czerwonego przycisku „Zapisz się”

+ ,,Pakiet Mobilności 2024 - zmiany w przepisach" - dla osób i podmiotów związanych z branżą transportową - NOWOŚĆ!

Tematyka szkolenia wynika ze zmiany przepisów UE, które muszą być wdrożone do końca roku 2024. Szkolenie dotyczy zmian, jakie niesie ze sobą „Pakiet Mobilności”.

Forma: Zdalnie

Liczba godzin:
16h: 8h x 2 dni

Cena:
1 500 850 PLN/ os
przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

Terminy:
06-07.06.2024
15-16.06.2024
27-28.06.2024

Kontakt:
 +48 33 829 72 41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie kończy się podwójnym certyfikatem

Forma: Zdalnie

Liczba godzin:
16h: 8h x 2 dni

Cena:
1 500 850 PLN/ os
przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

Terminy:
06-07.06.2024
15-16.06.2024
27-28.06.2024

Kontakt:
 +48 33 829 72 41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie kończy się podwójnym certyfikatem


OPIS OGÓLNY:

Szkolenie kończy się Certyfikatem Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej oraz Kancelarii Transportowej KOBEN.
Szkolenie prowadzone z udziałem specjalistów praktyków: prawników prawa transportowego, inspektorów transportu drogowego, oraz innych. - Eksperci

Tematyka szkolenia wynika ze zmiany przepisów UE, które muszą być wdrożone do końca roku 2024. Szkolenie dotyczy zmian, jakie niesie ze sobą „Pakiet Mobilności” w zakresie wielu różnych obszarów organizacji transportu, z uwzględnieniem konkretnych regulacji oraz ich skutków zarówno dla przedsiębiorców z branży TSL, jak i kierowców, a także całej branży transportowej na rynku unijnym.

Pakiet Mobilności to zagadnienia dotyczące:

 • czasu jazdy kierowców,
 • odpoczynku kierowców i zjeżdżania do bazy,
 • zmiany warunków płacy kierowców,
 • sposobu delegowania kierowców,
 • sprawiedliwej konkurencji w zakresie dostępu do rynku przewoźników i spedytorów oraz innych podmiotów branży TSL z państw Unii Europejskiej świadczących tego rodzaju usługi,
 • tachografów,

„Pakiet Mobilności” został ogłoszony przez Parlament Europejski w 2020 roku w lipcu, a zaczął obowiązywać 20 sierpnia 2020 roku. Natomiast nowelizacje, których dotyczy szkolenie miały miejsce w roku 2022.

Za nieprzestrzeganie przepisów i regulacji Pakietu Mobilności grożą:

 • kary finansowe,
 • utrata dobrej reputacji przewoźnika,
 • a co za tym idzie spadek liczby klientów i udziału w rynku oraz straty finansowe.

Przykładowe kazusy z praktyki prawa transportowego analizowane podczas szkolenia:

I. Naruszenia w postaci braku badania technicznego pojazdu lub usterki w pojeździe stwierdzone w trakcie kontroli na drodze są kwalifikowane w załączniku do ustawy o transporcie drogowym jako najpoważniejsze naruszenia. Konsekwencją wydania ostatecznej decyzji za powyższe naruszenie jest wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji, w wyniku którego można utracić prawo do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Jakie należy podjąć kroki, aby nie stracić dobrej reputacji? Jaki się bronić w przypadku wszczęcia postępowania?

II. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców spowodowały, że część składników wynagrodzenia kierowcy może być nieopodatkowana i nieozusowana.
Jakie zasady wynagrodzenia kierowców wprowadzić? Jak optymalizować koszty w firmie transportowej?

III. Niejednokrotnie kierowca wykonując przewóz drogowy towarów jest zmuszony do przekroczenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu na podstawie art. 12 rozporządzenia 561/2006.
W jakich przypadkach można stosować niniejszy przepis? Jaki działania podjąć, aby nie doszło do naruszenia przepisów prawa?

IV. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego już w niedługim czasie znajdzie zastosowanie w pełnym zakresie. Nowe przepisy wzbudzają wiele niepewności.
Czy e-CMR będzie obowiązkowe dla wszystkich? Jak przygotować się do zmian?

CEL SZKOLENIA:
 • zapoznanie firm, czym jest Pakiet Mobilności i jego znaczenie,
 • zapoznanie z nowelizacją przepisów w ramach Pakietu Mobilności,
 • przedstawienie skutków wdrożenia przepisów Pakietu Mobilności z punktu widzenia:
  • firmy transportowej/spedycyjnej/operatora logistycznego,
  • kierowcy,
  • rynku usług transportowych.
 • zaprezentowanie kalendarium i obowiązkowych wymogów oraz czasu na wdrożenie,
 • przedstawienie skutków niedostosowania się do przepisów.
UZYSKANE KLUCZOWE KOMPETENCJE:
 • znajomość tego, czym jest Pakiet Mobilności i jakie niesie skutki dla firmy i przedsiębiorcy działającego w branży transportowej na terenie Polski oraz Unii Europejskiej,
 • umiejętność zastosowania nowych przepisów z punktu widzenia obszaru, w jakim działa Państwa firma,
 • wiedza co do terminów i obligatoryjnych przepisów, które każda firma działająca na rynku usług transportowych musi spełnić i wdrożyć oraz kar, za ich nieprzestrzeganie,
 • umiejętność identyfikacji kosztów, jakie niesie Pakiet Mobilności dla firm,
 • umiejętność obniżenia kosztów z jego wdrażania,
 • identyfikacja zagrożeń, jakie niesie Pakiet Mobilności, konieczności weryfikacji korzyści z obecności na rynkach transportowych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • umiejętność oceny sytuacji Państwa firmy w branży transportowej po wejściu w życie nowelizacji Pakietu Mobilności.
GRUPA DOCELOWA:

Przedsiębiorstwa z branży transportowej oraz TSL, w szczególności:

 • firmy transportowe/przewoźnicy drogowi,
 • firmy spedycyjne,
 • kierowcy,
 • pracownicy firm transportowych i innych powiązanych z branżą transportową,
 • managerowie i zarządzający firmami transportowymi,
 • operatorzy logistyczni,
 • inne firmy i podmioty, których działalność wymaga znajomości przepisów w transporcie drogowym i Pakietu Mobilności i ich nowelizacji oraz wyzwań dla branży transportowej, jakie niesie za sobą,
 • studenci Kierunku Logistyka i Transport, przygotowujący się do pracy w firmach transportowych, spedycyjnych czy logistycznych.
FORMA SZKOLENIA:

Zdalnie

LICZBA GODZIN:
 • ilość dni: 2 dni.
 • ilość godzin: 8h x 2 dni: 16h
CENA: 1 500 850 PLN/ os OKAZJA !!!

przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:
 • eksperci z obszaru transportu i logistyki,
 • praktycy/ specjaliści branży transportowej,
 • prawnicy wyspecjalizowani w przepisach i regulacjach obowiązujących w branży transportowej na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Eksperci prowadzący szkolenie:

- Prawnik prawa transportowego posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży TSL, prelegent wielu szkoleń dla branży transportowej, którego wiedza praktyczna w zakresie Pakietu Mobilności pozwala na rozwiązanie wielu problemów w transporcie i uniknięcie kar.

- Inspektor transportu drogowego, biegły sądowy przez dwie kadencje w zakresie transportu, prelegent wielu szkolenia dla kierowców, przedsiębiorców, spedytorów, logistyków w zakresie transportu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, w zakresie czasu pracy kierowców, rozporządzeń unijnych dotyczących dostępu do rynku transportowego, pakietu mobilności oraz w zakresie mocowania ładunków.

- Wykładowca ANSBB, doktor, z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w logistyce międzynarodowej, zarządzaniu łańcuchami dostaw/supply chain management, optymalizacji procesów transportowych i logistycznych i innych.

+ Transport towarów niebezpiecznych w branży lotniczej - dla osób i podmiotów związanych z branżą transportową - NOWOŚĆ!

Tematyka szkolenia wynika ze zmiany przepisów UE, które muszą być wdrożone do końca roku 2024. Szkolenie dotyczy zmian, jakie niesie ze sobą „Pakiet Mobilności”.

Forma: Zdalnie

Liczba godzin:
16h: 8h x 2 dni

Cena:
1 500 850 PLN/ os
przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

Terminy:
8-9.06.2024
17-18.06.2024
29-30.06.2024

Kontakt:
 +48 33 829 72 41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie zakończone podwójnym certyfikatem

Forma: Zdalnie

Liczba godzin:
16h: 8h x 2 dni

Cena:
1 500 850 PLN/ os
przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

Terminy:
8-9.06.2024
17-18.06.2024
29-30.06.2024

Kontakt:
 +48 33 829 72 41
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie kończy się podwójnym certyfikatem


OPIS OGÓLNY:

Szkolenie kończy się Certyfikatem Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej oraz Kancelarii Transportowej KOBEN

Tematyka szkolenia wynika ze zwiększenia znaczenia i ilości przewozów materiałów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu, w tym transportem lotniczym CARGO, w świetle wzrostu kosztów ich przewozu transportem drogowym czy wahań stawek frachtu morskiego od okresu pandemii. Coraz więcej towarów jest przewożonych samolotami, a dostarczanych transportem drogowym jedynie na lotnisko. Szkolenie ma za zadanie zwiększenie wiedzy co do możliwości wykorzystania transportu lotniczego do przewozu materiałów niebezpiecznych w eksporcie i imporcie, nie tylko próbek produktów, ale różnych partii towarów czy komponentów, w logistyce produkcji czy dystrybucji. Konkretna wiedza w zakresie przepisów, które trzeba spełnić, co do sposobu pakowania czy oznakowania towarów niebezpiecznych, wymaganej dokumentacji, ma na celu zachęcenie do ich przewozu transportem lotniczym. Z tego wynika inicjatywa jego zorganizowania

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • pokazanie potencjalnych możliwości przewozu transportem lotniczych różnych grup towarów, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przedstawienie klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz ograniczeń w ich transporcie drogą lotniczą,
 • przedstawienie aktualnych przepisów i konwencji międzynarodowych, mających zastosowanie dla transportu towarów niebezpiecznych w branży lotniczej,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą transport lotniczy materiałów niebezpiecznych,
 • przedstawienie dokumentów transportowych i innych wymaganych w transporcie produktów niebezpiecznych,
 • analiza kosztów transportu tego rodzaju towarów i konkurencyjności stawek frachtu lotniczego CARGO,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z rodzajem opakowań, ich oznakowaniem oraz wymogami co do przygotowania towarów niebezpiecznych do transportu lotniczego,
 • zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną,
 • przedstawienie zasad rozmieszczania ładunku na pokładzie samolotu,
 • analiza lokalizacji i potencjału wyspecjalizowanych lotnisk w Polsce i na świecie oraz hubów lotniczych, przystosowanych do transportu i przeładunku towarów niebezpiecznych, co może być przydatne dla przedstawicieli firm eksportujących swoje produkty do wielu różnych rynków na świecie.
 • oraz inne szczegółowe zagadnienia pozwalające odpowiednio przygotować i zabezpieczyć ładunki do transportu lotniczego.
UZYSKANE KLUCZOWE KOMPETENCJE:
 • uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki transportu i rynku lotniczego CARGO,
 • umiejętność klasyfikacji i oznakowania towarów niebezpiecznych, a także tego, które rodzaje towarów mogą być przewożone transportem lotniczym,
 • znajomość aktualnych przepisów międzynarodowych i wymogów, obowiązujących przy transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych,
 • wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu towarów niebezpiecznych w branży lotniczej, min. typów kontenerów i inne,
 • wiedza na temat możliwości obniżenia kosztów i opłacalności przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej w stosunku do transportu drogą morską czy koleją,
 • umiejętność identyfikacja zagrożeń i ich niwelowania poprzez odpowiednie przygotowanie, pakowanie i zabezpieczenie towaru do transportu drogą lotniczą,
 • umiejętność oceny potencjalnych możliwości wykorzystania transportu lotniczego z punktu widzenia danej branży, firmy i rodzaju produktu, co może być szczególnie przydatne dal przedstawicieli firm, mających kompetencje decyzyjne w tym zakresie.
GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry zarządzającej oraz pracowników z firm transportowych, logistycznych, zainteresowanych transportem towarów w branży lotniczej CARGO, w tym materiałów niebezpiecznych,
 • wszystkich innych firm działających na rynkach międzynarodowych,
 • pracowników działów eksportu,
 • kierowców w transporcie drogowym, których zadaniem jest transport materiałów niebezpiecznych do i z lotnisk,
 • pracowników obsługi naziemnej lotnisk,
 • pracowników linii lotniczych.
FORMA SZKOLENIA:

Zdalnie

LICZBA GODZIN:
 • ilość dni: 2 dni.
 • ilość godzin: 8h x 2 dni: 16h
CENA: 1 500 850 PLN/ os

przy szkoleniach grupowych powyżej 5 osób rabat

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:
 • eksperci z obszaru transportu i logistyki materiałów niebezpiecznych,
 • praktycy/ specjaliści z branży transportu lotniczego CARGO ,
 • prawnicy wyspecjalizowani w przepisach i regulacjach obowiązujących w branży transportowej i lotniczej
+ Bezpieczne zawieranie umów o roboty budowlane
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej uruchamia kurs pn. BEZPIECZNE ZAWIERANIE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE. Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań.
ADRESACI SZKOLENIA:
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie planowaniem, negocjowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych.
CEL KURSU:
Celem kursu jest przedstawienie najbardziej istotnych elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów. Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron oraz skutki nienależytego wykonania zobowiązań.
PROGRAM KURSU:
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o zamówieniach publicznych - liczba godzin - 2
 • Zasady kontraktowania umów o roboty budowlane - liczba godzin - 2
 • Sposoby zabezpieczenia przed skutkami patologii występujących w obrębie usług budowlanych - liczba godzin - 2
 • Sposoby zabezpieczenia podwykonawców przed skutkami upadłości generalnego wykonawcy - liczba godzin - 2
ORGANIZACJA KURSU:
 • 1-dzień szkoleniowy Kurs odbędzie się w Akademii Nauk Stosowanych, ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała
 • Koszt kursu 200,00 PLN, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Akademii Nauk Stosowanych, Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5 Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała nr 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360
+ Bezpieczeństwo usług internetowych
ADRESACI SZKOLENIA:
 • wszystkich osób (w tym, nauczycieli, rodziców, uczniów,…) korzystających z różnego rodzaju usług sieci Internet, z wykorzystaniem komputerów i urządzeń mobilnych
CEL KURSU:
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej szybkiego i skutecznego wyszukiwania żądanych informacji w Internecie, oraz oceny wiarygodności i przydatności pozyskiwanych informacji,
 • Podjęcia właściwych decyzji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń komputerowych i mobilnych, z optymalnym doborem rodzaju ochron,
 • oznanie zasad bezpiecznego użytkowania poczty internetowej,
 • Zdobycie praktycznych wiadomości i umiejętności niezbędnych dla założenia i prowadzenia własnej firmy z uwzględnieniem, min. zasad tworzenia nazwy firmy z domeną i jej dostępnością raz rejestracją oraz poprawnego i optymalnego administrowania stroną internetową.
PROGRAM KURSU (8 godz.):
 1. Wiarygodność i bezpieczeństwo informacji oraz transakcji w sieci Internet.
  • Ocena wiarygodności informacji
  • Polityka domen - Ustalenie właściciela serwisu WWW
  • Typowe wiarygodne serwisy
 2. Zagrożenia usług internetowych, w tym e-mail oraz metody zwiększenia bezpieczeństwa
  • Zagrożenia udostępniania osobistych danych w Internecie
  • Metody wyłudzania danych osobowych i przeciwdziałanie nim
  • Niebezpieczeństwa udziału w tzw. Konkursach …
  • Niebezpieczeństwa udziału w tzw. Konkursach …
  • Bezpieczeństwo usług bankowych oraz ukryte zagrożenia tzw. Chwilówek (np. Szybka kasa za 0 zł ?!)
  • Lokalizacja i dane po IP
  • Blokery – czy zawsze pomagają unikać reklam
  • Przykłady innych niebezpieczeństw
 3. Elementy ochrony sprzętu i aplikacji wykorzystywanych w usługach internetowych
  • zasady bezpiecznego konfigurowania sprzętu
  • aplikacje wspomagające bezpieczeństwo sprzętu i o programowania
  • zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania
Prowadzący kurs:
dr inż. Edward Krawczyński, nauczyciel akademicki ANSBB, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli TI oraz Informatyki, autor podręczników: TI nie tylko dla uczniów oraz Informatyka nie tylko dla uczniów użytecznych także dla kursantów i studentów.
+ Prezentacje interakcyjne oraz sztuka profesjonalnego prezentowania
ADRESACI SZKOLENIA:
 • wszystkich osób (w tym, nauczycieli, uczniów, rodziców, …) przygotowujących i/lub prowadzących prezentacje
CEL KURSU:
 • Nabycie umiejętności zdobywania danych niezbędnych dla stworzenia, na odpowiednim poziomie, prezentacji dającej szanse na osiągnięcie jej zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności przygotowania prezentacji zapewniającej interakcyjność, w postaci odpowiedniej struktury, tj. m.in.:
  • interaktywnego planu wystąpienia w postaci aktywnego menu,
  • dodawania aktywnych linków do stron, internetowych, dokumentów,
  • powiększania grafik z poziomu miniatur na slajdzie.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej sztuki prezentowania.
PROGRAM KURSU (8 godz.):
 1. Projekt i przygotowanie profesjonalnej mobilnej prezentacji
  • dostosowanej do różnego poziomu uczestników prezentacji
  • mobilnej, zawierającą aktywny plan wystąpienia (hiperłącza)
  • umożliwiającą łatwe wykorzystywanie wg potrzeb w dowolnej kolejności dostosowanej do percepcji i życzeń uczestników
  • potrafią wykorzystać optymalnie powierzchnię slajdów i dostosować je do poprawnej struktury prezentacji
  • zawierającą hiperłącza do pomocniczych plików z okienkiem nawigacji, linki Internetu, …
  • profesjonalnej (zrealizowanej tak aby była ona czytelna dla wszystkich uczestników prezentacji, wykorzystywała obok profesjonalnej wiedzy, także psycho-fizyczne właściwości slajdów i struktury prezentacji) dla osiągania zamierzonych jej celów oraz
  • którą łatwo i szybko, dostosować do nowych wymagań mobilności, w tym m.in. powiększania wybranych elementów graficznych występujących na slajdach)
 2. Wykorzystanie prezentacji w procesie prezentowania;
  • przygotować się do prezentacji
  • rozpocząć prezentowanie
  • prowadzić profesjonalne prezentowanie z wykorzystaniem mobilnej prezentacji
Prowadzący kurs:
dr inż. Edward Krawczyński, nauczyciel akademicki ANSBB, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli TI oraz Informatyki, autor podręczników: TI nie tylko dla uczniów oraz Informatyka nie tylko dla uczniów użytecznych także dla kursantów i studentów.
+ Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Ilość godzin: 30h
Cena: 1.200 zł (możliwość opłaty w 2 ratach po 600 zł)
Możliwość nauki w formie zdalnej lub stacjonarnej
Kurs zakończony zaświadczeniem Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej
Kontakt: 33 8297242

W dalszym procesie rekrutacji może Pani/Pan kontaktować się z Uczelnią za pomocą adresu mailowego dzienakat(at)ansbb.edu.pl

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top