Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Prawa i Bezpieczeństwa powstała w 2023 roku z połączenia dwóch Katedr tj. Katedry Prawa i Administracji powstałej w 2021r oraz Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która swoją działalność rozpoczęła w 2011 r.

Pierwsze posiedzenie Katedry Prawa i Bezpieczeństwa odbyło się w dniu 7 listopada 2023 roku.

Działania badawcze oraz dydaktyczne pracowników Katedry skupiają się na pogłębianiu własnej wiedzy specjalistycznej oraz wiedzy studentów w zakresie prawa, administracji, a także zapobiegania działalności naruszającej bezpieczeństwo wewnętrzne, ochronę osób i mienia.

Misją pracowników Katedry Prawa i Bezpieczeństwa jest przygotowanie absolwentów do tego , aby dysponowali oni zarówno wiedzą teoretyczną jak i praktyczną, w tym umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im inspirować do roli liderów w swoich środowiskach, w trosce o rozwój świadomości prawnej, budowę społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie nowoczesnej administracji publicznej czy w końcu dbałość o bezpieczeństwo lokalne, regionalne czy państwowe.

Wśród pracowników Katedry Prawa i Bezpieczeństwa są sędziowie, adwokaci , legislatorzy, biegli sądowi, funkcjonariusze służb, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

Katedra Prawa i Bezpieczeństwa opiekuje się następującymi studenckimi kołami naukowymi:

  • Koło Naukowe Prawa i Administracji,
  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki.

Intencją pracowników Katedry jest nie tylko dbanie o jakość procesu kształcenia i rozwój naukowy członków Katedry ale także wspieranie i aktywizowanie studentów w pogłębianiu ich wiedzy.


Adwokat dr Mariusz Hassa

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top