Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

WSFiP stała się Akademią Nauk ...

WSFiP stała się Akademią Nauk ...

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.323.2023.KT.3 z dnia 24 listopada 2023 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej stała się Akademią Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. To ważny moment w rozwoju Uczelni, która realizując misję społecznej odpowiedzialności i dbając o bardzo dobre...

Z radością informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, która jest wielu lat jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC, od 2024roku planuje organizować kursy oraz egzaminy TELC w zakresie języka polskiego (B1-B2). Nowa inicjatywa ma na celu umożliwienie zdobywania certyfikatów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej (co najmniej B1), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 roku(poz. 1076)

Zgodnie z wykazem poświadczeń znajomości języka polskiego, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, konieczne jest posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Nasza uczelnia oferuje kursy przygotowawcze, które nie tylko pomogą osobą zainteresowanym osiągnąć ten poziom, ale także umożliwią podejście do egzaminu o certyfikat TELC.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszej oferty kursów przygotowawczych oraz egzaminów TELC. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych studentów i inne osoby zainteresowane w osiągnięciu sukcesu zarówno edukacyjnego, jak i zawodowego.

Aleksander Sapiński
Pełnomocnik Rektora

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top