Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

27 marca 2024 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Pana Dariusza Wieczorka Ministra Nauki ze śląskim środowiskiem naukowym. Spotkanie odbyło się w Klubie Rawa, na poddaszu spinPLACE, gdzie Minister rozmawiał nie tylko ze społecznością studencką i doktorancką Uniwersytetu Śląskiego, ale również z rektorami innych uczelni naszego województwa. Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej reprezentował JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. ANSBB.

W trakcie dyskusji z Ministrem Nauki poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących życia akademickiego, włączając w to świadczenia socjalne, rozwój naukowy, wsparcie psychologiczne, mobilność studentów, zastosowanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym, a także status doktorantów oraz infrastruktury naukowo-dydaktycznej.

Minister Dariusz Wieczorek, podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nie tylko nawiązał dialog z uczestnikami życia akademickiego, ale także akcentował znaczenie otwartej współpracy i dialogu w procesach podejmowania decyzji. Wyraził przekonanie, że konsultacje ze społecznością akademicką są nieodzowne w podejmowaniu działań, zwłaszcza tych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Aleksander Sapiński, MBA
Pełnomocnik Rektora

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top