Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

30 września 2023 roku r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyła się XIX Regionalna Konferencja Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki „Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2023/2024”. Wykład otwierający Konferencję wygłosił mgr Mariusz Kuliński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Tematem wykładu były „Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej i sposoby ich unikania”. Celem wykładu było przekazanie wiedzy o aktualnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni na podstawie realnych przykładów i o praktycznych sposobach ich unikania. Poruszone zostały również wybrane aspekty techniczne i prawne. Przekazane treści miały pomóc w bezpiecznym korzystaniu z cyberprzestrzeni.

Do udziału przedstawiciela Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w konferencji doszło staraniem Pani mgr Małgorzaty Głąb, Przewodniczącej Bielskiego Oddziału SNM. Natomiast doskonałe warunki do realizacji przedsięwzięć konferencyjnych zapewnił Pan mgr Władysław Mąsior, Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Zarówno podczas wykładu jak i bezpośrednio po nim nie zabrakło interesujących dyskusji, wymiany doświadczeń, poglądów i refleksji. Sam wykład jak i wywołana nim dyskusja przyczyniły się do realizacji misji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Gratulujemy organizatorom wspaniałej inicjatywy i dziękujemy za zaproszenie.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top