Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

21 września 2023 roku Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, podpisał ważną umowę o współpracy Uczelni z Gminą Węgierska Górka. W imieniu władz gminnych podpis pod umową złożył Pan mgr Piotr Tyrlik, Wójt Gminy Węgierska Górka. Wydarzenie to istotny krok w naszych dążeniach do promowania wiedzy, edukacji i rozwoju społecznego. Jest jednocześnie wprost realizacją ważnej dla Uczelni misji społecznej odpowiedzialności.

Planowana współpraca obejmować ma szeroki zakres działań, który ubogaci zarówno Uczelnię, jak i lokalną społeczność Gminy Węgierska Górka. Dla WSFiP to nie tylko zwykła umowa, to zobowiązanie do zaangażowania i współpracy na rzecz wspólnego dobra.

W przekonaniu środowiska uczelnianego społeczna odpowiedzialność to kluczowy element misji edukacyjnej i naukowej. W ramach planowanej współpracy, Uczelnia i Gmina zobowiązują się do wspólnego udziału w działaniach promujących społeczną odpowiedzialność. Wspólnie będą aktywnie angażować się w projekty społeczne, inicjatywy kulturalne i akcje charytatywne, które przyczynią się do poprawy jakości życia w regionie.

Pozostając w przekonaniu, że nauka to nie tylko teoria, ale także jej praktyczne stosowanie, władze Uczelni cieszą się, że współpraca umożliwi organizację staży oraz praktyk dla studentów WSFiP. To doskonała okazja dla młodych ludzi do zdobywania realnych umiejętności zawodowych oraz cennego doświadczenia w pracy w oparciu o kompetencje i profesjonalizm pracowników Gminy. To wspólna praca nad kształtowaniem przyszłych liderów i specjalistów.

Kolejnym obszarem współpracy będzie również współorganizacja konferencji, seminariów i warsztatów. Podczas tych wydarzeń, studenci, pracownicy naukowi i eksperci z Gminy Węgierska Górka będą mieli okazję dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami. Ta wymiana intelektualna przyczyni się do wzbogacenia środowisk naukowych i edukacyjnych, a także do rozwoju nowych pomysłów i innowacji.

Społeczność akademicka WSFiP wyraża wdzięczność Władzom Gminy Węgierska Górka za zaufanie i wspólną pasję do rozwoju. Pozostaje w przekonaniu, że ta inicjatywa przyniesie wiele korzyści zarówno dla Uczelni, jak i dla Gminy Węgierska Górka.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top