Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością pragnę przypomnieć wszystkim zainteresowanym karierą w Policji o współpracy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z Komendantem Głównym Policji, która zaowocowała wprowadzeniem wyjątkowych programów studiów zgodnych z oczekiwaniami Policji na mocy dwóch porozumień zawartych już w 2016 roku.

Nasze studia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia) oraz Prawo (studia jednolite magisterskie) zawierają treści programowe zgodne z zawartymi porozumieniami z Komendantem Głównym Policji na mocy, których w najwyższej jakości treściach kształcenia na studiach zawarte są także w zakresie minimalnym treści kształcenia ze szkolenia podstawowego policjantów.

Zgodnie z postanowieniem art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z póź. zm.), absolwenci naszych studiów, którzy zrealizowali minimalny zakres treści kształcenia wynikających z porozumienia pomiędzy naszą Uczelnią a Komendantem Głównym Policji, mogą przystąpić do szkolenia podstawowego w Policji w ramach uzupełnienia różnic programowych. Warunkiem jest jednak przyjęcie do służby w Policji przed upływem 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Współpraca z Komendantem Głównym Policji stanowi dla nas zaszczyt i wyróżnienie, a wprowadzone programy studiów są potwierdzeniem naszego zaangażowania w przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów, gotowych stawiać czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz wymiarem sprawiedliwości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bliższego zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz dołączenia do naszej uczelnianej społeczności, która skupia się na doskonaleniu wiedzy i umiejętności, z myślą o budowaniu lepszej przyszłości.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce strefa kandydata oraz pod numerem telefonu 33 829 72 41

Pełnomocnik Rektora WSFIP
Aleksander Sapiński, MBA

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top