Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Senat ustanowił rok 2024 rokiem: Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Wincentego Witosa oraz Władysława Zamoyskiego. Rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Zachętą do zgłębiania wiedzy ekonomicznej w Bibliotece Głównej Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej jest ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazując na istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu ekonomii zarówno w życiu codziennym jednostek, jak i w kontekście efektywnego rozwoju państwa oraz wzmacniania jego potencjału gospodarczego, senatorowie doceniają wysiłki instytucji i osób zaangażowanych w przekazywanie tej kluczowej wiedzy przez ostatnie stulecie.

Nawiązując do słów Władysława Grabskiego, że "edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego", Senat pragnie podkreślić znaczenie tej dziedziny w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Polski. Rok 2024 przypada na istotne rocznice, takie jak stulecie reform gospodarczych Grabskiego, powstanie polskiego złotego, utworzenie Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz wydanie książki Janusza Korczaka "Bankructwo Małego Dżeka" - dzieła kluczowego dla praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej w Polsce.

Ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi zarówno okazję do przypomnienia znaczenia tych wydarzeń w historii odrodzonego państwa polskiego, jak i podkreślenia roli edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie. Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej, aby poszerzać swoją wiedzę na temat ekonomii i zrozumieć jej kluczową rolę w życiu jednostek i społeczności.

Więcej na temat patronów roku 2024 ustanowionych przez Senat RP znajduje się pod linkiem

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top