Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Z przyjemnością informuję, że Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej oraz Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej zawarły umowę o współpracy edukacyjnej, otwierając nowe możliwości dla obu instytucji oraz ich społeczności akademicko-szkolnej.

Porozumienie o współpracy podpisane zostało przez JM Rektora dr hab. inż. Jacka Bindę, prof. ANSBB oraz Dyrektora LO 4 im. KEN w Bielsku-Białej mgr Mirosława Sapetę. Podpisanie umowy stanowi ważny krok w kierunku zacieśnienia relacji między naszymi placówkami edukacyjnymi. Akademia Nauk Stosowanych, jako renomowana uczelnia oferująca studia na kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, finanse i rachunkowość, oraz informatyka, zobowiązuje się do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i labolatoriami z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. KEN. W ramach współpracy planujemy realizować szereg inicjatyw, mających na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów zaprzyjaźnionej Szkoły.

Dział Promocji i Marketingu ANSBB

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top