Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Studenci zapraszani są do współpracy z pracownikami badawczo-dydaktycznymi przy tworzeniu publikacji naukowych. Publiakcje studentów tworzone są również w oparciu o materiał gromadzony podczas pisania pracy dyplomowej. Do publikowania zapraszani są nie tylko studenci uczestniczący w studenckich kołach naukowych, ale Ci wszyscy spośród sposłeczności akademickiej, których interesuje nauka i mają chęć dalszego rozwoju w ramach studiów II stopnia i III stopnia. Student przygotowuje artykuł pod kierunkiem promotora lub opiekuna koła naukowego.

Dążąc do zapewnienia rozwoju naukowego studentom, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozwija i wspiera działalność studenckich kół naukowych. Stworzyła również cykliczne studenckie wydarzenie naukowe pod nazwą "Student bridge". W jego trakcie studenci z partnerskich polskich jak i zagranicznych uczelni prezentują swoje osiągnięcia. Najlepsze spośród zgłoszonych do prezentacji prac publikowane są w formie artykułów w ramach debiutów studentckich. Zarówno konferencja studencka jak i zgłoszenie artykułu przez studenta następuje przed obroną pracy dyplomowej.

 Szablon publikacji

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top