Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej nieustannie wzbogaca istniejące na Uczelni Laboratorium kryminalistyczne, wyposażając je w sprzęt i materiały kryminalistyczne z których korzystają służby mundurowe. Wszystko po to aby zajęcia studentów na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne były zarówno interesujące jak i praktyczne. Realizując to zamierzenie Uczelnia zakupiła:

  • oświetlacze kryminalistyczne, dysponujące długością fal od ultrafioletu do podczerwieni, pozwalając na wizualizację śladów daktyloskopijnych z wykorzystaniem metod chemicznych. Należy dodać, że Laboratorium Uczelnia posiada również możliwości ujawniania śladów daktyloskopijnych metodami fizycznymi przy zastosowaniu proszków daktyloskopijnych.
  • profesjonalny stół daktyloskopijny, pozwalający na przygotowanie materiału porównawczego do badań daktyloskopijnych metodą tuszową.
  • skaner do linii papilarnych 3D (stanowisko pracy wraz z komputerem i oprogramowaniem) wykorzystywany do daktyloskopowania metodą beztuszową.

Pracownia dysponuje również zestawami do pobierania materiału genetycznego oraz wymazów z materiałem biologicznym. W ramach badań mechanoskopijnych i traseologicznych w Laboratorium Uczelni wykonywane są odlewy gipsowe oraz silikonowe śladów.

Zajęcia z ekspertyzy kryminalistycznej, które prowadzą eksperci kryminalistyki i biegli sądowi, stają się dla studentów Uczelni jeszcze bardziej interesujące.

Jeżeli ten tekst Cię zaciekawił to zapraszamy na studia do WSFiP!

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top