Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 Prodziekan mgr Mariusz Kuliński będzie pełnił dyżur na Uczelni w następujących terminach:

  • wtorki godz. 11.00-13.00
  • czwartki godz. 10.00-12.00
  • niedziela 27.03. br. godz. 11.30-14.00
  • niedziela 24.04. br. godz. 9.00-11.00
  • sobota 14.05. br. godz. 9.00-14.00
  • niedziela 15.05. br. godz. 9.30-11.00

W przypadku chęci spotkania z Panem Prodziekanem w innym terminie bardzo prosimy o kontakt mailowy (za pośrednictwem wirtualnej uczelni) w celu umówienia spotkania lub telefonicznie za pośrednictwem Dziekanatu tel. 33 829 72 41. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w formie zdalnej.

Wszelkie zapytania dotyczące m.in. wzorów wniosków/podań/urlopów/indywidualnej organizacji studiów/świadczeń dla studentów należy kierować w pierwszej kolejności do Dziekanatu – telefonicznie lub mailowo.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top