Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dear International students,

On behalf of the academic society and my own, I welcome you warmly to the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała. I am glad that you decided to spend part of your studies just with us. The University is located in the beautiful city of Bielsko-Biała, surrounded by mountains, lakes and forests. A university with a long history that is an important point of the city and region.

The university is a dynamically developing academic center with a strong and ever-growing international orientation and community.

Our main goal is to provide our international students with a stimulating learning environment, and to offer them a robust education that will contribute to the practical and theoretical aspects of their professional lives. Modern teaching facilities supported by virtual reality constitute significant support in the teaching process. And they are at your disposal.

Thank you for choosing the Bielsko-Biała University of Applied Sciences as your host institution. I believe that your stay will be an unforgettable experience, full of inspiration, which will not only allow you to gain knowledge and experience, but also make new friends.

dr hab. eng. Jacek Binda, Prof ANSBB
Rector
Bielsko-Biała University of Applied SciencesAtuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top