Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej nie po raz pierwszy gości studentów zagranicznych w ramach wymiany akademickiej ERASMUS+.

Tym razem od pół roku studiuje na naszej Uczelni troje studentów z Uniwersytetu w Palermo, którzy dzięki Programowi ERASMUS+ przyjechali do Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (wcześniej WSFiP). Program ERASMUS+ zakładał, iż studenci z Uczelni z Włoch spędzą cały semestr na studiach w Polsce. Dwóch z nich studiuje prawo, a jeden ekonomię. Studenci zostali wybrani na podstawie ich osiągnięć akademickich oraz zainteresowań. W ramach studiów na naszej Uczelni, studenci z Włoch mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń akademickich oraz kulturowych, uczestnicząc w różnych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię oraz innych partnerów programu.

Jak powiedział Arcybiskup Palermo: "...inwestycja w młode pokolenie i edukacja są drogą do przezwyciężenia kultury mafijnej". Z drugiej strony południe Włoch w coraz większym stopniu dotyka problem migracji z Afryki. Studenci z Palermo mają okazję dzięki pobytowi w Polsce poznać odmienność kultury oraz systemu edukacji wyższej, a także potencjał Europy Środkowo-Wschodniej.

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej nie tylko przyjmuje studentów z Palermo, ale umożliwia wyjazd do Włoch studentów z naszej Uczelni.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top