Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 28.09.2023 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyła się Konferencja dla młodzieży szkół średnich pn. „Jak funkcjonuje państwo? Finanse publiczne”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Powiatu Pszczyńskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Uczelnię reprezentował Kierownik Katedry Prawa i Administracji WSFiP dr Janusz Okrzesik, który przedstawił podczas swojej prezentacji założenia funkcjonowania Państwa. Z ramienia Urzędu Skarbowego prelegentem był Skarbnik powiatu pszczyńskiego Marek Dutkowski oraz eksperci i pracownicy z Urzędu Skarbowego w Pszczynie.

Konferencja zgromadziła ponad 400 uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mogli dowiedzieć się podczas Konferencji jak funkcjonuje Państwo, jakie są źródła finansowania usług publicznych oraz jakie są prawa i obowiązki obywateli w zakresie polityki fiskalnej. Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny, w którym młodzież mogła zadawać pytania prelegentom.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Foto: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top