Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyło się webinarium pt. „Rozliczenie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2023”, które zostało poprowadzone przez wykładowców Akademii Nauk Stosowanych oraz ekspertów Krajowej Administracji Skarbowej. Webinarium poświęcono tematyce corocznych rozliczeń podatkowych dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się w jaki sposób mogą rozliczyć swoje przychody za rok 2023.

Tematyka spotkania okazała się bardzo istotna, gdyż w momencie zbliżającego się zakończenia terminu rozliczenia, przypadającego na dzień 30 kwietnia 2024 r., pojawiło się wiele pytań dotyczących dokumentów, które należy złożyć, procedur do wykonania oraz ewentualnych kar za niezłożenie rozliczenia na czas.

Moderatorem spotkania była Pani dr Nina Dubiel, wykładowca ANSBB oraz pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Prelegenci poruszyli następujące tematy:

Pani Kariona Adamek-Bienia z Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach – omówiła zasady i sposoby rozliczenia rocznego za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy, Pan Adrian Dajczak, również z Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach – omówił natomiast podstawowe zasady dotyczące wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych oraz wskazanie dedykowanych im formularzy.

Przedstawicielami Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej byli Panowie Bartłomiej Wolny i Bogdan Jasek oraz Panie Beata Januła i Katarzyna Zachurzok. Pan Bartłomiej Wolny przedstawił zasady dotyczące odliczenia ulg podatkowych. Pani Katarzyna Zachurzok omówiła sposoby i zasady rozliczenia zeznań rocznych za 2023 rok. Natomiast Pani Beata Januła oraz Pan Bogdan Jasek prowadzili czat z uczestnikami webinarium.

Dzięki temu spotkaniu uczestnicy zyskali pewność co do swoich decyzji podatkowych. Zainteresowani mieli również możliwość zadawania pytań, które pozwoliły im na lepsze zrozumienie tematu. W rezultacie spotkanie okazało się bardzo pomocne i przydatne dla wszystkich jego uczestników.

Dział Promocji i Marketingu ANSBB

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top