Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Współczesny rynek pracy staje się coraz bardziej globalny i konkurencyjny, wymagając od absolwentów nie tylko solidnej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności międzykulturowego porozumiewania się, elastyczności oraz adaptacyjności. W tym kontekście zagraniczne mobilności studenckie, takie jak te realizowane w ramach Programu Erasmus+, wyłaniają się jako kluczowy element strategiczny w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Program Erasmus+ odgrywa istotną rolę w umożliwianiu studentom zdobywania doświadczenia międzynarodowego poprzez studia lub praktyki w innym kraju europejskim. Ta forma mobilności nie tylko poszerza horyzonty kulturowe i akademickie, ale także przyczynia się do rozwoju kompetencji miękkich, tak niezbędnych w dzisiejszym świecie biznesu.

Jednym z kluczowych aspektów, który wyróżnia studentów uczestniczących w programie Erasmus+, jest umiejętność adaptacji do nowych środowisk, sytuacji oraz kultur. Mobilność zagraniczna wymusza na studentach elastyczność i otwartość na różnorodność, co stanowi niezwykle cenioną cechę w dzisiejszym zglobalizowanym środowisku biznesowym. Absolwenci, którzy mieli możliwość uczestnictwa w takich programach, zazwyczaj wykazują większą gotowość do podejmowania ryzyka, inicjatywy oraz umiejętność skutecznego funkcjonowania w wielokulturowym zespole.

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top